• Електронни елементи - интегрални схеми, транзистори, диоди, ТХО, кондензатори, поцветки и лампи за LCD Телевизори и Монитори

Измервателни прибори - Мултиметри

CM9601A CAPACITANCE METER

#36973

Мултиметри

CM9601A

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
38,25 лв.

M300 MASTECH MASTECH Digital multimeter-AUTO

#37073

Мултиметри

M300 MASTECH

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
18,00 лв.

MAS830 Digital multimeter MASTECH

#36951

Мултиметри

MAS830

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
25,00 лв.

MAS830B MASTECH Digital multimeter

#36950

Мултиметри

MAS830B

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
23,00 лв.

MAS830L MASTECH Digital multimeter / Измервателен уред

#37097

Мултиметри

MAS830L

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
30,00 лв.

MAS838 MASTECH Digital multimeter

#37096

Мултиметри

MAS838

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
35,00 лв.

MS5201 МЕГЕР MASTECH Insulation Tester

#37048

Мултиметри

MS5201 МЕГЕР

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
279,00 лв.

MS5209 MASTECH Уред за измерване на заземяване

#37047

Мултиметри

MS5209

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
179,00 лв.

LCR метър MS5300, MASTECH

#36996

Мултиметри

MS5300 MASTECH

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
170,00 лв.

Капацитетметър MS6013A, MASTECH

#36918

Мултиметри

MS6013A

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
59,00 лв.

MS6231 AUTORANGE

#36977

Мултиметри

MS6231 AUTORANGE

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
57,00 лв.

MS6503 Humidity temperature meter/ТЕРМОМЕТЪР И ВЛАГОМЕР

#36997

Мултиметри

MS6503

Налично: yes/no
250,00 лв.

MS6810 MULTI-NETWORK Cable Tester /ТЕСТЕР ЗА КАБЕЛИ

#37119

Мултиметри

MS6810

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
22,80 лв.

MS8209B MS8209 5 in 1 Meter:

#36804

Мултиметри

MS8209B

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
119,00 лв.

MS8211 MASTECH Digital multimeter

#36960

Мултиметри

MS8211

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
69,07 лв.

MS8211D Pen Type Auto Ranging, Memory, Logic Test Multimet

#36805

Мултиметри

MS8211D

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
65,00 лв.

MS8216 Digital multimeter-AUTO

#37017

Мултиметри

MS8216

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
41,04 лв.

MS8221A MASTECH измервателен уред

#37000

Мултиметри

MS8221A

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
40,00 лв.

MS8221C MASTECH Digital multimeter

#36959

Мултиметри

MS8221C

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
82,62 лв.

MS8222G MASTECH измервателен уред

#36958

Мултиметри

MS8222G

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MS8222H MASTECH измервателен уред

#37094

Мултиметри

MS8222H

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
95,00 лв.

MS8226 MASTECH измервателен уред AUTO

#37093

Мултиметри

MS8226

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
99,00 лв.

MS8230B MASTECH измервателен уред

#36957

Мултиметри

MS8230B

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
30,00 лв.

MS8233C MASTECH измервателен уред

#36875

Мултиметри

MS8233C

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
40,00 лв.

MS8233E MASTECH Digital multimeter

#36886

Мултиметри

MS8233E

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
55,00 лв.

MS8239C MASTECH Digital multimeter / Измервателен уред

#36883

Мултиметри

MS8239C

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
60,00 лв.

MS8239D MASTECH Digital multimeter

#36885

Мултиметри

MS8239D

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
55,00 лв.

MS8250A MASTECH Digital multimeter

#36884

Мултиметри

MS8250A

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
75,00 лв.

MS8910 MASTECH CR измервателен уред

#36865

Мултиметри

MS8910

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
60,00 лв.

MY61

#36956

Мултиметри

MY61

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
65,00 лв.

MY6243 MASTECH L/C МЕТЪР

#37002

Мултиметри

MY6243 MASTECH

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
90,00 лв.

MY64 MASTECH Digital multimeter

#36916

Мултиметри

MY64

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
70,00 лв.

MY68 MASTECH Digital multimeter

#36909

Мултиметри

MY68

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
75,00 лв.

MY70 MASTECH Digital multimeter

#36887

Мултиметри

MY70

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
65,00 лв.

UT30D Digital multimeter

#36857

Мултиметри

UT30D

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
32,00 лв.

UT33C Измервателен уред

#36907

Мултиметри

UT33C

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
37,00 лв.

UT33D Digital multimeter

#36856

Мултиметри

UT33D

Налично: yes/no
25,00 лв.

UT81B MULTISKOP МУЛТИСКОП

#36817

Мултиметри

UT81B MULTISKOP

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
450,00 лв.

VA15 V&A MULTIMETER Digital multimeter-AUTO

#37090

Мултиметри

VA15 V&A MULTIMETER

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
59,00 лв.

VA6450 V&A DISTANCE METER УЛТРАЗВУКОВ ДИСТАНЦИОМЕР

#37085

Мултиметри

VA6450 V&A DISTANCE METER

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
49,00 лв.

VA6510 V&A THERMOMETER V&A Infrared Thermometer

#37079

Мултиметри

VA6510 V&A THERMOMETER

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
65,00 лв.

VA6520 V&A THERMOMETER V&A Infrared Thermometer

#37078

Мултиметри

VA6520 V&A THERMOMETER

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
129,00 лв.

Мултиметър LCD дисплей MS8200G

#33590

Мултиметри

МУЛТИМЕТЪР MS8200G, MASTECH

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
49,00 лв.