• Електронни елементи - интегрални схеми, транзистори, диоди, ТХО, кондензатори, поцветки и лампи за LCD Телевизори и Монитори

Инструменти - Пинсети

ПИНСЕТИ T016-1 150MM пинсета 150мм

#36836

Пинсети

ПИНСЕТИ T016-1 150MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,00 лв.

ПИНСЕТИ T06 140MM пинсета 140мм

#37046

Пинсети

ПИНСЕТИ T06 140MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,50 лв.

ПИНСЕТИ 122MM пинсета 122мм

#36866

Пинсети

ПИНСЕТИ 122MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,00 лв.

ПИНСЕТИ 122MM пинсета 122мм

#36867

Пинсети

ПИНСЕТИ 122MM 2

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

ПИНСЕТИ ESD-10 Антистатична пинсета (110mm)

#38579

Пинсети

ПИНСЕТИ ESD-10

Налично: yes/no
5,00 лв.

ПИНСЕТИ ESD-11 Антистатична пинсета (140mm)

#38578

Пинсети

ПИНСЕТИ ESD-11

Налично: yes/no
5,00 лв.

ПИНСЕТИ ESD-12 Антистатична пинсета (135mm)

#38577

Пинсети

ПИНСЕТИ ESD-12

Налично: yes/no
5,00 лв.

ПИНСЕТИ ESD-13 Антистатична пинсета (115mm)

#38576

Пинсети

ПИНСЕТИ ESD-13

Налично: yes/no
5,00 лв.

ПИНСЕТИ ESD-14 Антистатична пинсета (110mm)

#38575

Пинсети

ПИНСЕТИ ESD-14

Налично: yes/no
5,00 лв.

ПИНСЕТИ ESD-15 Антистатична пинсета (120mm)

#38574

Пинсети

ПИНСЕТИ ESD-15

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

ПИНСЕТИ T016 ЪГЛОВИ 150MM пинсета 150мм

#36843

Пинсети

ПИНСЕТИ T016 ЪГЛОВИ 150MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,00 лв.

ПИНСЕТИ T07 ЪГЛОВИ 160MM пинсета 160мм ЪГЛОВИ

#37044

Пинсети

ПИНСЕТИ T07 ЪГЛОВИ 160MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
6,00 лв.

ПИНСЕТИ T07-1 160MM пинсета 160мм

#37045

Пинсети

ПИНСЕТИ T07-1 160MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,50 лв.

ПИНСЕТИ TLTW08 пинсета

#36897

Пинсети

ПИНСЕТИ TLTW08

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,00 лв.

ПИНСЕТИ TLTW08 ЪГЛОВИ пинсета

#36898

Пинсети

ПИНСЕТИ TLTW08 ЪГЛОВИ

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.