• Електронни елементи - интегрални схеми, транзистори, диоди, ТХО, кондензатори, поцветки и лампи за LCD Телевизори и Монитори

Резервни части - Фотоприемници

PHOTO RECEIVER 5V V34838T PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#34944

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER 5V V34838T

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,50 лв.

PHOTO RECEIVER EX838 3V PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#33843

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER EX838 3V

Налично: yes/no
2,25 лв.

PHOTO RECEIVER HS0038B PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#36100

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER HS0038B

Налично: yes/no
2,40 лв.

PHOTO RECEIVER SBX1398 PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#33978

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER SBX1398

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,21 лв.

PHOTO RECEIVER SBX1610 PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#34706

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER SBX1610

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,16 лв.

PHOTO RECEIVER SBX1810 PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#34707

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER SBX1810

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,16 лв.

PHOTO RECEIVER SHARP 5V PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#36735

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER SHARP 5V

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,22 лв.

PHOTO RECEIVER SHARP S29 PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#34531

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER SHARP S29

Налично: yes/no
1,80 лв.

PHOTO RECEIVER SSZ-503 2PIN PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#34056

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER SSZ-503 2PIN

Налично: yes/no
0,50 лв.

PHOTO RECEIVER TFK309 PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#34525

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER TFK309

Налично: yes/no
4,50 лв.

PHOTO RECEIVER TFM5560 PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS 2.5-5.5V

#34097

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER TFM5560

Налично: yes/no
1,97 лв.

PHOTO RECEIVER TSOP1236 5V PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS

#36737

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER TSOP1236 5V

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,62 лв.

PHOTO RECEIVER TSOP1838 Photo Modules for PCM Remote Control

#34578

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER TSOP1838

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,17 лв.

PHOTO RECEIVER TSOP1840RF1 PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS 3.3-5V

#36738

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER TSOP1840RF1

Налично: yes/no
1,69 лв.

PHOTO RECEIVER TSOP2256Y PHOTO MODULES FOR INFRARED RC SYSTEMS 3.3V

#35664

Фотоприемници

PHOTO RECEIVER TSOP2256Y

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,09 лв.