• Електронни елементи - интегрални схеми, транзистори, диоди, ТХО, кондензатори, поцветки и лампи за LCD Телевизори и Монитори

Резервни части - Лентови кабели

FFC 10/490/1MM лентов кабел 10pin L=490mm растер 1mm

#33941

Лентови кабели

FFC 10/490/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,11 лв.

FFC 11/50/1MM лентов кабел 11pin L=50mm растер 1mm

#34407

Лентови кабели

FFC 11/50/1MM

Налично: yes/no
1,40 лв.

FFC 12/110/1MM лентов кабел 12pin L=110mm за :KSS240 1-575-001-11

#34814

Лентови кабели

FFC 12/110/1MM

Налично: yes/no
2,50 лв.

FFC 13/300/1MM лентов кабел 13pin L=330mm растер 1mm

#35583

Лентови кабели

FFC 13/300/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,27 лв.

FFC 15/110/1MM лентов кабел 15pin L=110mm растер 1mm

#35226

Лентови кабели

FFC 15/110/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,48 лв.

FFC 15/181/1.25MM лентов кабел 15pin L=180mm растер 1.25mm

#34401

Лентови кабели

FFC 15/180/1.25MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,69 лв.

FFC 16/110/1MM лентов кабел 16pin L=110mm растер 1mm

#34637

Лентови кабели

FFC 16/110/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,55 лв.

FFC 16/150/1MM лентов кабел 16pin L=150mm растер 1mm KSS213

#34361

Лентови кабели

FFC 16/150/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,34 лв.

FFC 16/220/1MM лентов кабел 16pin L=220mm растер 1mm

#34163

Лентови кабели

FFC 16/220/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,80 лв.

FFC 16/250/1MM REVERSE лентов кабел 16pin L=250mm растер 1mm реверсивен

#34527

Лентови кабели

FFC 16/250/1MM REVERSE

Налично: yes/no
1,80 лв.

FFC 16/68/1MM лентов кабел 16pin L=68mm растер 1mm KSS213

#34913

Лентови кабели

FFC 16/68/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,49 лв.

FFC 16/90/1MM лентов кабел 16pin L=90mm растер 1mm KSS213

#35227

Лентови кабели

FFC 16/90/1MM

Налично: yes/no
1,43 лв.

FFC 18/180/1.25MM лентов кабел 18pin L=180mm растер 1.25mm

#34236

Лентови кабели

FFC 18/180/1.25MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,60 лв.

FFC 18/90/1.25MM лентов кабел 18pin L=90mm растер 1mm

#34403

Лентови кабели

FFC 18/90/1.25MM

Налично: yes/no
1,70 лв.

FFC 24/100/0.5 лентов кабел 24pin L=100mm растер 0.5mm DVD

#35397

Лентови кабели

FFC 24/100/0.5

Налично: yes/no
3,80 лв.

FFC 24/100/0.5 REVERSE лентов кабел 24pin L=100mm растер 0.5mm реверсивен

#36062

Лентови кабели

FFC 24/100/0.5 REVERSE

Налично: yes/no
1,50 лв.

FFC 24/200/0.5 лентов кабел 24pin L=200mm растер 0.5mm DVD

#34624

Лентови кабели

FFC 24/200/0.5

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,23 лв.

FFC 24/200/0.5 REVERSE лентов кабел 24pin L=200mm растер 0.5mm

#35313

Лентови кабели

FFC 24/200/0.5 REVERSE

Налично: yes/no
2,74 лв.

FFC 24/200/1.25 лентов кабел 24pin L=200mm растер 1.25mm

#36314

Лентови кабели

FFC 24/200/1.25

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,32 лв.

FFC 24/230/0.5 лентов кабел 24pin L=230mm растер 0,5mm

#36063

Лентови кабели

FFC 24/230/0.5

Налично: yes/no
2,20 лв.

FFC 24/250/0.5 лентов кабел 24pin L=250mm растер 0.5mm реверсивен

#34625

Лентови кабели

FFC 24/250/0.5

Налично: yes/no
1,50 лв.

FFC 24/250/0.5 REVERSE лентов кабел 24pin L=250mm растер 0.5mm реверсивен

#36064

Лентови кабели

FFC 24/250/0.5 REVERSE

Налично: yes/no
2,50 лв.

FFC 24/310/0.5 REVERSE лентов кабел 24pin L=310mm растер 0.5mm реверсивен

#36065

Лентови кабели

FFC 24/310/0.5 REVERSE

Налично: yes/no
2,50 лв.

FFC 24/400/0.5 лентов кабел 24pin L=400mm растер 0.5mm реверсивен

#34970

Лентови кабели

FFC 24/400/0.5

Налично: yes/no
2,50 лв.

FFC 26/200/0.5 лентов кабел 26pin L=200mm растер 0.5mm

#34281

Лентови кабели

FFC 26/200/0.5

Налично: yes/no
2,50 лв.

FFC 26/240/0.5 лентов кабел 26pin L=230mm растер 0.5mm

#37853

Лентови кабели

FFC 26/230/0.5MM REVERSE

Налично: yes/no
3,50 лв.

FFC 26/240/0.5 лентов кабел 26pin L=240mm растер 0.5mm

#34730

Лентови кабели

FFC 26/240/0.5

Налично: yes/no
2,50 лв.

FFC 26/260/0.5 лентов кабел 26pin L=260mm растер 0.5mm

#34626

Лентови кабели

FFC 26/260/0.5

Налично: yes/no
2,30 лв.

FFC 27/100/1MM лентов кабел 27pin L=100mm растер 1mm

#34868

Лентови кабели

FFC 27/100/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,50 лв.

FFC 28/90/1MM лентов кабел 28pin L=90mm растер 1mm

#35124

Лентови кабели

FFC 28/90/1MM

Налично: yes/no
2,40 лв.

FFC 3/70/1MM лентов кабел 3pin L=7mm растер 1mm

#34402

Лентови кабели

FFC 3/70/1MM

Налично: yes/no
1,40 лв.

FFC 30/230/0.5MM лентов кабел 30pin L=230mm растер 0.5mm реверсивен

#35125

Лентови кабели

FFC 30/230/0.5MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,68 лв.

FFC 32/300/0.5MM лентов кабел 32pin L=300mm растер 0.5mm

#35126

Лентови кабели

FFC 32/300/0.5MM

Налично: yes/no
2,30 лв.

FFC 33/230/1MM лентов кабел 33pin L=230mm растер 1mm

#36497

Лентови кабели

FFC 33/230/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,58 лв.

FFC 34/230/0.5MM лентов кабел 34pin L=230mm растер 0.5mm

#35127

Лентови кабели

FFC 34/230/0.5MM

Налично: yes/no
4,00 лв.

FFC 4/400/1MM лентов кабел 4pin L=400mm растер 1mm

#37684

Лентови кабели

FFC 4/400/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,40 лв.

FFC 4/95/1MM лентов кабел 4pin L=95mm растер 1mm

#34239

Лентови кабели

FFC 4/95/1MM

Налично: yes/no
1,50 лв.

FFC 40/150/0.5MM лентов кабел 40pin L=150mm растер 0.5mm

#36315

Лентови кабели

FFC 40/150/0.5MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,85 лв.

FFC 40/250/0.5MM лентов кабел 40pin L=250mm растер 0.5mm

#35128

Лентови кабели

FFC 40/250/0.5MM

Налично: yes/no
4,00 лв.

FFC 40/300/0.5MM лентов кабел 40pin L=300mm растер 0.5mm

#35129

Лентови кабели

FFC 40/300/0.5MM

Налично: yes/no
4,00 лв.

FFC 45/260/0.5MM REVERSE лентов кабел 45pin L=260mm растер 0.5mm реверсивен

#37912

Лентови кабели

FFC 45/260/0.5MM REVERSE

Налично: yes/no
3,50 лв.

FFC 5/240//1.25MM лентов кабел 5pin L=240mm растер 1.25mm

#33942

Лентови кабели

FFC 5/240//1.25MM

Налично: yes/no
1,80 лв.

FFC 6/150/1MM лентов кабел 6pin L=150mm растер 1mm

#34235

Лентови кабели

FFC 6/150/1MM

Налично: yes/no
1,50 лв.

FFC 6/550/1MM лентов кабел 6pin L=550mm растер 1mm

#33943

Лентови кабели

FFC 6/550/1MM

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,50 лв.

FFC 60/146/0.5MM лентов кабел 60pin L=146mm растер 0.5mm

#37973

Лентови кабели

FFC 60/146/0.5MM

Налично: yes/no
3,00 лв.

FFC 7/150/1MM лентов кабел 7pin L=150mm растер 1mm

#34400

Лентови кабели

FFC 7/150/1MM

Налично: yes/no
1,50 лв.

FFC 7/170/1MM лентов кабел 7pin L=170mm растер 1mm

#34237

Лентови кабели

FFC 7/170/1MM

Налично: yes/no
1,50 лв.

FFC CLARION NEW Лентов кабел за CD CLARION DXZ379

#35496

Лентови кабели

FFC CLARION NEW

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
23,00 лв.

FFC CLARION/PANASONIC HKM-243 Лентов кабел за CD CLARION

#34492

Лентови кабели

FFC CLARION/PANASONIC HKM-243

Налично: yes/no
12,50 лв.

FFC ELITE CAR AUDIO T Лентов кабел за CD ELITE NEO CROWN

#35405

Лентови кабели

FFC ELITE CAR AUDIO T

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
9,00 лв.

FFC KENWOOD J84-0061-33 Лентов кабел за CD KENWOOD KDC9011

#34734

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0061-33

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
15,00 лв.

FFC KENWOOD J84-0066-13 KDC7000/7011/7060R/8007/9007/9015 KDCS809/907

#34590

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0066-13

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
11,00 лв.

FFC KENWOOD J84-0067-12 KDC7007 KDC9007 Лентов кабел за CD KENWOOD

#34335

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0067-12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,76 лв.

FFC KENWOOD J84-0093-03 J84-0061-33 /J84-0061-13 KRC337/787/777R/877R

#34334

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0093-03

Налично: yes/no
11,00 лв.

FFC KENWOOD J84-0106-02 J84-0106-12 лентов кабел за CD KENWOOD

#34573

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0106-02

Налично: yes/no
15,36 лв.

FFC KENWOOD J84-0112-05 лентов кабел за CD KENWOOD

#34537

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0112-05

Налично: yes/no
12,00 лв.

FFC KENWOOD J84-0121-12 DEH-6700 ALSO:J84-0121-02 лентов кабел за KENWOOD

#34347

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0121-12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
13,00 лв.

FFC KENWOOD J84-0153-05 KDC722 KDCMP825 KDCMPV8025 KDCX879 KDCX979

#35134

Лентови кабели

FFC KENWOOD J84-0153-05

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
16,80 лв.

FFC LSXY0588 Лентов кабел за PANASONIC

#36218

Лентови кабели

FFC LSXY0588

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
46,80 лв.

FFC PIONEER 39035908 лентов кабел за CD PIONEER

#34539

Лентови кабели

FFC PIONEER 39035908

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
39,00 лв.

FFC PIONEER CNP3847 DEHP752 DEHP735 DEHP815 DEHP825

#36258

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP3847

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

FFC PIONEER CNP4440 KEH8400/8600 KEHP7400 /7450/7600/8200

#34316

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP4440

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

FFC PIONEER CNP4720 CNP5444 KEHP7000 KEHP6600/6800/7800

#34732

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP4720

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,90 лв.

FFC PIONEER CNP5065 DEXP99R DEXP1R DEXP945R

#36259

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP5065

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

FFC PIONEER CNP5355 DEHP9050 DEHP9250 DEHP9000

#34869

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP5355

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,76 лв.

FFC PIONEER CNP6462 Лентов кабел за CD PIONEER CXX1716

#34634

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP6462

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,76 лв.

FFC PIONEER CNP6869 Лентов кабел за CD PIONEER DEH-P9600

#34052

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP6869

Налично: yes/no
13,20 лв.

FFC PIONEER CNP7698 Лентов кабел за CD PIONEER CNP7698

#35083

Лентови кабели

FFC PIONEER CNP7698

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
20,00 лв.

FFC PIONEER CXX1716 CNP6462

#34733

Лентови кабели

FFC PIONEER CXX1716

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
11,00 лв.

FFC PIONEER DEH-P8400

#34781

Лентови кабели

FFC PIONEER DEH-P8400

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
18,40 лв.

FFC PIONEER P7400 PIONEER

#34604

Лентови кабели

FFC PIONEER P7400

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
11,00 лв.

FFC PIONEER XNP7026 Лентов кабел за CD PIONEER CNP7698 DEHP6800MP

#35084

Лентови кабели

FFC PIONEER XNP7026

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
19,56 лв.

FFC SAMSUNG AD97-06489A лентов кабел за камера SAM DV-P105I VP-D351/353

#35188

Лентови кабели

FFC SAMSUNG AD97-06489A

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
32,86 лв.

FFC SAMSUNG AD97-06878A AD41-00398A VPD905 VPD903i

#35585

Лентови кабели

FFC SAMSUNG AD97-06878A

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
32,78 лв.

FFC SAMSUNG AD97-08812A

#35586

Лентови кабели

FFC SAMSUNG AD97-08812A

Налично: yes/no
26,68 лв.

FFC SAMSUNG AD97-10690A

#35587

Лентови кабели

FFC SAMSUNG AD97-10690A

Налично: yes/no
27,32 лв.

FFC SONY 1-664-627-12 Лентов кабел за CD SONY 26pins

#34735

Лентови кабели

FFC SONY 1-664-627-12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
14,00 лв.

FFC SONY 1-677-340-11 1-677-340-11 14pins/75mm

#34651

Лентови кабели

FFC SONY 1-677-340-11

Налично: yes/no
15,00 лв.

FFC SONY 1-681-390-11 1-681-390-11 18pins/71mm CDX-M670

#34650

Лентови кабели

FFC SONY 1-681-390-11

Налично: yes/no
15,00 лв.

FFC SONY 1-687-952-11 FLAT CABLE SONY 24 PIN

#34007

Лентови кабели

FFC SONY 1-687-952-11

Налично: yes/no
17,00 лв.

FFC SONY 1-830-258-13 FLEXIBLE FLAT CABLE 6 CORE

#35621

Лентови кабели

FFC SONY 1-830-258-13

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
30,00 лв.

FFC SONY 1-861-811-11 FLEXIBLE FLAT CABLE CAR AUDIO CDX-8805X 26PINS

#36125

Лентови кабели

FFC SONY 1-861-811-11

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

FFC SONY 1-874-927-11 FLEXIBLE FLAT CABLE CAR AUDIO

#36124

Лентови кабели

FFC SONY 1-874-927-11

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

FFC SONY 1-994-12 FLEXIBLE FLAT CABLE CAR AUDIO CDX-M9900

#36123

Лентови кабели

FFC SONY 1-994-12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

Лентов кабел за PHILIPS

#37939

Лентови кабели

LVDS CAPLE 313913108281

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
17,00 лв.

Лентов кабел за LCD Toshiba 32AV934G PANEL LC320WXN-SCC1

#37699

Лентови кабели

LVDS T-CON CABLE LCD TOSHIBA 32AV934G

Налично: yes/no
8,00 лв.

Лентов кабел за LED Toshiba 32W1433G

#37700

Лентови кабели

LVDS T-CON CABLE LCD TOSHIBA 32W1433G

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

Лентов кабел за LED Toshiba 32DL833G PANEL LC320EXN(SD)A2

#37701

Лентови кабели

LVDS T-CON CABLE LED TOSHIBA 32DL833G

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

Лентов кабел между Main Board и Inverter в LCD Toshiba 32AV934G

#37708

Лентови кабели

POWER CABLE INVERTER LCD TOSHIBA 32AV934G

Налично: yes/no
5,00 лв.

Лентов кабел между инвертора и захранване за LCD Toshiba 32LV833G

#37709

Лентови кабели

POWER CABLE INVERTER-POWER BOARD

Налично: yes/no
5,00 лв.

Лентов кабел между Main Board и захранване в LCD Toshiba 32AV934G

#37710

Лентови кабели

POWER CABLE LCD TOSHIBA 32AV934G

Налично: yes/no
5,00 лв.

Лентов кабел между Main board и захранване за LCD Toshiba 32LV833G

#37711

Лентови кабели

POWER CABLE MAIN BOARD-POWER BOARD

Налично: yes/no
5,00 лв.

Лентов кабел между Main Board и зхранване на LED Toshiba 32DL833G

#37712

Лентови кабели

POWER CABLE POWER BRARD-MAIN BOARD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.