• Електронни елементи - интегрални схеми, транзистори, диоди, ТХО, кондензатори, поцветки и лампи за LCD Телевизори и Монитори

Активни елементи - Транзистори

14CL40 TO263 IGBT N-Ch Vces=400V Ic=14A 262W Used in FORD (Replacement:5401DM)

#32928

Транзистори

14CL40 TO263

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
12,00 лв.

2N2222 TO92 SI-NPN 40V 600mA 0.5W 300MHz

#30292

Транзистори

2N2222 TO92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,12 лв.

2N2907 TO92 SI-PNP -40V -600mA 400mW B>100

#26951

Транзистори

2N2907 TO92

Налично: yes/no
0,20 лв.

2N3904 TO92 SI-NPN 60V 200mA 625mW (EBC)

#32715

Транзистори

2N3904 TO92

Налично: yes/no
0,25 лв.

2N3906 TO92 SI-PNP -40V -200mA 625mW (EBC) 250MHz B>100 (Replacement:BC557)

#29868

Транзистори

2N3906 TO92

Налично: yes/no
0,25 лв.

2N5401 TO92 SI-PNP -160V -600mA 625mW

#26952

Транзистори

2N5401 TO92

Налично: yes/no
0,15 лв.

2N5551 TO92 SI-NPN 180V 600mA 625mW

#26954

Транзистори

2N5551 TO92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,10 лв.

2N6028 TO92 PROGRAMMABLE UNIJUNCTION TRANSISTOR 40V 300mW

#26953

Транзистори

2N6028 TO92

Налично: yes/no
3,00 лв.

2SA1011 TO220 SI-PNP -180V -1,5A 25W 100MHZ Complementary to 2SC2344 (Replacement:2SA968)

#26955

Транзистори

2SA1011 TO220

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SA1015 TO92 SI-PNP -50V -150mA 400mW 80MHz Complementary to 2SC1815 (Replacement:BC557)

#26957

Транзистори

2SA1015 TO92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,20 лв.

2SA1046 TO220F KTA1046 SI-PNP -60V -3A 20W 30MHz Complementary to KTC2026

#27527

Транзистори

2SA1046 TO220F KTA1046

Налично: yes/no
1,20 лв.

2SA1102 TO3P SI-PNP -80V -6A 60W 20MHz Complementary to 2SC2577

#32999

Транзистори

2SA1102 TO3P

Налично: yes/no
4,50 лв.

2SA1265 TO3P SI-PNP NF-HIFI-E -140V -10A 100W Complementary to 2SC3182 (Replasement 2SA1941)

#27280

Транзистори

2SA1265 TO3P

Налично: yes/no
6,00 лв.

2SA1303 TO3P SI-PNP NF/S-L -150V -14A 125W 50MHz Complementary to 2SC3284 (Replacement:2SB817)

#31818

Транзистори

2SA1303 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,00 лв.

2SA1364 SC62 SI-PNP -60V -1A 0.500W 85Mhz Complementary to 2SC3444

#33314

Транзистори

2SA1364 SC62

Налично: yes/no
2,50 лв.

2SA1386 TO3P SI-PNP -160V -15A 130W 40MHZ Comlementary to 2SC3519 (Repacement:2SA1294}

#28907

Транзистори

2SA1386 TO3P

Налично: yes/no
7,00 лв.

2SA1413 TO251 SI-PNP -600V -1A 10W 28MHz Complemetary to 2SC3632 (Replacement:2SA1379;2SA1807)

#28685

Транзистори

2SA1413 TO251

Налично: yes/no
3,90 лв.

2SA1441 TO220F SI-PNP LO-SAT -100V -5A 25W

#27376

Транзистори

2SA1441 TO220F

Налично: yes/no
2,00 лв.

2SA1494 MT200 SI-PNP -200V -17A 200W Complementary to 2SC3858

#33020

Транзистори

2SA1494 MT200

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,00 лв.

2SA1601 TO220F SI-PNP Vcbo=-60V Ic=-15A Icp=30A 45W

#32724

Транзистори

2SA1601 TO220F

Налично: yes/no
4,20 лв.

2SA1626 TO92MOD SI-PNP NF/S 400/400V 2A 1W <0,5/2,7us (Replacement:2SA1786)

#27531

Транзистори

2SA1626 TO92MOD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,50 лв.

2SA1673 TO3PF SI-PNP -180V -15A 85W 20MHz Complementary to 2SC4388

#30069

Транзистори

2SA1673 TO3PF

Налично: yes/no
5,00 лв.

2SA1837 TO220F SI-PNP NF-L -230V -1A 20W 70MHZ 2W Compementary to 2SC4793

#30431

Транзистори

2SA1837 TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,00 лв.

2SA1941 TO3P SI-PNP NF-HIFI-E -140V -10A 100W 30MHz Complementary to 2SC5198(Replasement:2SA1265)

#30070

Транзистори

2SA1941 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

2SA1943 TO3PML SI-PNP NF-HIFI-E 230V 15A 150W 25MHZ Complementary to 2SC5200

#27851

Транзистори

2SA1943 TO3PML

Налично: yes/no
8,00 лв.

2SA1962 TO247 SI-PNP NF-HiFi-E --15A 130W 25Mhz Complementary to 2SC5242

#37536

Транзистори

2SA1962 TO247

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,00 лв.

2SA928A TO92 SI-PNP -30V -2A 1W Complementary to 2SC2328A

#28131

Транзистори

2SA928A TO92

Налично: yes/no
0,30 лв.

2SA966 TO92MOD SI-PNP -30V -1.5A 0.9W 120MHz Compementary to 2SC2236(Replasement:2SA1382;2SB978)

#30796

Транзистори

2SA966 TO92MOD

Налично: yes/no
0,80 лв.

2SB1012 TO126 SI-P-DARL+D -120V -1,5A 20W B>2000 Complementary to 2SD1376

#26968

Транзистори

2SB1012 TO126

Налично: yes/no
1,40 лв.

2SB1203 TO251 SI-PNP S-L low-sat -60V -5A 20W 150MHz Complementary to 2SD1803

#32108

Транзистори

2SB1203 TO251

Налично: yes/no
1,10 лв.

2SB1204 MARKING:FY SOT89 SI-PNP S-L,low-sat -60V -8A 20W 130MHz

#27331

Транзистори

2SB1204 MARKING:FY SOT89

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,10 лв.

2SB1204 TO251 SI-PNP S-L,low-sat -60V -8A 20W 130MHz Complementary to 2SD1804

#30899

Транзистори

2SB1204 TO251

Налично: yes/no
1,50 лв.

2SB1204 TO252 SI-PNP S-L,low-sat -60V -8A 20W 130MHz Complementary to 2SD1804

#33371

Транзистори

2SB1204 TO252

Налично: yes/no
1,50 лв.

2SB1647 TO3P SI-P-Darl -150V -15A 130W Complementary to 2SD2560

#38595

Транзистори

2SB1647 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,00 лв.

2SB596 TO220 SI-PNP HIFI-NF-E -80V -4A 30W 3MHZ Complementary to 2SD526

#27818

Транзистори

2SB596 TO220

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SB618 TO3PF SI-PNP -120V -7A 80W 6MHz

#31111

Транзистори

2SB618 TO3PF

Налично: yes/no
5,00 лв.

2SB681 TO3 SI-PNP NF/S-L -150V -12A 100W 13MHZ Complementary 2SD551

#28027

Транзистори

2SB681 TO3

Налично: yes/no
3,60 лв.

2SB751 TO220 SI-P-DARL-60V -4A 40W Complementary to 2SD837

#26964

Транзистори

2SB751 TO220

Налично: yes/no
1,40 лв.

2SB774 TO92 SI-PNP -30V -0,1A 0,4W 150MHZ (Replacemet:2SB894;2SB1206)

#26966

Транзистори

2SB774 TO92

Налично: yes/no
0,50 лв.

2SB857 TO220 SI-PNP -70V -4A 40W 15MHZ Complementary to 2SD1133;2SD1134

#30417

Транзистори

2SB857 TO220

Налично: yes/no
0,70 лв.

2SB892 TO92L BCE SI-PNP -60V -2A 1W 150MHz Comlementary to 2SD1207

#31156

Транзистори

2SB892 TO92L BCE

Налично: yes/no
0,60 лв.

2SB941 TO220F SI-PNP -60V -3A 35W Complementary to 2SD1266

#31158

Транзистори

2SB941 TO220F

Налично: yes/no
1,50 лв.

2SB988 TO220 SI-PNP -60V -3A 30W

#39869

Транзистори

2SB988 TO220

Налично: yes/no
2,60 лв.

2SC1114 TO3 SI-NPN 325V 4A 100W 10MHZ (Replacement:BU606;BU608;BUW71)

#28684

Транзистори

2SC1114 TO3

Налично: yes/no
10,80 лв.

2SC1398 TO220 SI-NPN 70V 2A 15W 120MHZ Coplementary to 2SA748(Replacenent:2SC3252;2SC2528)

#27558

Транзистори

2SC1398 TO220

Налично: yes/no
3,30 лв.

2SC1473 TO92 SI-NPN 250/200V 0.07A 0.75W Complementary to 2SA1018

#31547

Транзистори

2SC1473 TO92

Налично: yes/no
0,10 лв.

2SC1502 TO92 SI-NPN 40V 0.025A 0.500W ED1502 SI-N

#27561

Транзистори

2SC1502 TO92

Налично: yes/no
0,35 лв.

2SC1675 TO92 SI-NPN AM/FM 50V 30mA 250mW

#32067

Транзистори

2SC1675 TO92

Налично: yes/no
0,20 лв.

2SC1702 TO92 SI-NPN 50V 0.8A 0.625W

#27566

Транзистори

2SC1702 TO92

Налично: yes/no
0,30 лв.

2SC1741 SC72 SI-NPN 50V 0.5A 0.4W Compementary to 2SA854(Replacement:2SC1652)

#28061

Транзистори

2SC1741 SC72

Налично: yes/no
0,10 лв.

2SC1815 TO92 SI-NPN -60V -0,15A 0,4W 80MHz Complementary to 2SA1015 (Replacement:BC546)

#26972

Транзистори

2SC1815 TO92

Налично: yes/no
0,30 лв.

2SC1845 TO92 ECB SI-NPN 120V 0.05A 0.5W 110MHz (Replacement:2SC1775;2SC2240)

#30074

Транзистори

2SC1845 TO92 ECB

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,35 лв.

2SC1921 TO92L SI-NPN 250V 0,05A 0,6W 130MHZ (Replacement:BF299)

#27569

Транзистори

2SC1921 TO92L

Налично: yes/no
0,20 лв.

2SC1983 TO220 SI-NPN 80V 3A 30W B=700 HI-BETA (Replacement:2SD1157;2SD1943)

#26975

Транзистори

2SC1983 TO220

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SC2060 TO92MOD SI-NPN 40V 1A 0.75W 150MHz (Replacement:2SD667;2SD863;2SD1331)

#30898

Транзистори

2SC2060 TO92MOD

Налично: yes/no
1,40 лв.

2SC2240 TO92 SI-NPN 120V 0,1A 0,3W 100MHz Complementary to 2SA970 (Replacement:2SC2547;2SC2362;2SC2389)

#26978

Транзистори

2SC2240 TO92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,60 лв.

2SC2271 TO92MOD SI-NPN 300V 0.1A 0.9W >50MHz (Replacement:2SC3249;2SC3468)

#28382

Транзистори

2SC2271 TO92MOD

Налично: yes/no
0,60 лв.

2SC2336 TO220 SI-NPN NF/HF-L 180V 1,5A 25W 95MHZ Complementary to 2SA1006(Replacement:2SC2238;2SC2660)

#27577

Транзистори

2SC2336 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,00 лв.

2SC2363 TO92 SI-NPN NF-Tr 120V 0.05A 0.5W 130MHz Complementary to 2SA1017(Replacment:2SC2375)

#29728

Транзистори

2SC2363 TO92

Налично: yes/no
0,60 лв.

2SC2466 SOT103 SI-NPN UHV-M TV-TUNER 30V 0.05A 2.2GHZ (Replacement to 2SC2353)

#28915

Транзистори

2SC2466 SOT103

Налично: yes/no
4,70 лв.

2SC2570 TO92 SI-NPN UHF 25V 0,07A 5GHZ (Replacement:2SC3037;2SC3512)

#27578

Транзистори

2SC2570 TO92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,80 лв.

2SC2655 TO92L SI-NPN NF/S 60V 2A 0.9W 100MHz Complementary to 2SA1020(Replacement:2SC3328;2SD1207)

#28629

Транзистори

2SC2655 TO92L

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,52 лв.

2SC2911 TO126 SI-NPN 140V 0.14A 1W Complementary to 2SA1209

#32806

Транзистори

2SC2911 TO126

Налично: yes/no
0,90 лв.

2SC3052F SOT23 MARKING:LE/LF/LG SI-NPN 50V 200mA 125mW

#37410

Транзистори

2SC3052F SOT23 MARKING:LE/LF/LG

Налично: yes/no
3,20 лв.

2SC3192 TO92 SI-NPN FM-ZF 35V 0.05A 0.4W 175MHz (Replacement:BF240;BF241;BF254)

#30424

Транзистори

2SC3192 TO92

Налично: yes/no
0,90 лв.

2SC3198 TO92 SI-NPN 60V 0,15A 0,4W 130MHZ (Replacement:2SC1775;2SC2240;2SC2390)

#26984

Транзистори

2SC3198 TO92

С поръчка
0,30 лв.

2SC3225 TO92MOD SI-NPN HI-BETA LOW-SAT 40V 2A 220MHZ B>500 (Replacement:2SC3807)

#26985

Транзистори

2SC3225 TO92MOD

С поръчка
0,80 лв.

2SC3228A TO92MOD SI-NPN NF-TR/E 160/160V 1A 0.9W 120MHz (Replacement:2SC2383)

#27756

Транзистори

2SC3228A TO92MOD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,55 лв.

2SC3233 TO251 SI-NPN S-L 500/400V 2A 20W (Replacement:2SC3631)

#27581

Транзистори

2SC3233 TO251

Налично: yes/no
2,50 лв.

2SC3247 TO92MOD SI-NPN LO-SAT 50V 1A 0.9W 130MHz B>600 Complementary to 2SA1287

#27582

Транзистори

2SC3247 TO92MOD

Налично: yes/no
0,30 лв.

2SC3281 TO3P SI-NPN HI-FI NF-E 200V 15A 150W 30MHZ Complementary to 2SA1302

#26986

Транзистори

2SC3281 TO3P

С поръчка
7,00 лв.

2SC3284 TO3P SI-NPN HI-FI NF-E 150V 14A 150W 60MHZ Complementary to 2SA1303

#37931

Транзистори

2SC3284 TO3P

С поръчка
6,50 лв.

2SC3328 TO92 SI-NPN Uni lo-sat 80V 2A 0.9W 100MHz Complementary to 2SA1315

#32267

Транзистори

2SC3328 TO92

Налично: yes/no
0,80 лв.

2SC3785 TO126 SI-N-DARL+DI 50V 2A 20W 180MHZ B=4000

#31121

Транзистори

2SC3785 TO126

Налично: yes/no
1,40 лв.

2SC3807 TO126 SI-NPN Hi beta 30V 2A 260MHz (Replacement:2SC5070 DA3807)

#26988

Транзистори

2SC3807 TO126

С поръчка
1,30 лв.

2SC3831 TO3P SI-NPN SMPS 600/500V 10A 100W

#31409

Транзистори

2SC3831 TO3P

Налично: yes/no
5,50 лв.

2SC3832 TO220 SI-NPN S-Reg 500/400V 7A 50W (Replacement:MJE13006;2SC3039;BUT11)

#28175

Транзистори

2SC3832 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,00 лв.

2SC3858 MT200 SI-NPN 200V 17A 200W Complementary to 2SA1494

#33021

Транзистори

2SC3858 MT200

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
7,70 лв.

2SC3906 SOT346 MARKING:T SI-NPN 120V 50mA 200mW

#37299

Транзистори

2SC3906 SOT346 MARKING:T

Налично: yes/no
4,00 лв.

2SC3907 TO3P SI-NPN HiFi-NF-E 180V 12A 130W 30MHz Complementary to 2SA1516

#28976

Транзистори

2SC3907 TO3P

С поръчка
5,00 лв.

2SC3927 TO3P SI-NPN S-L 900/550V 10A 120W (Replacement:BUV47A;BUW12A;2SC3637)

#27313

Транзистори

2SC3927 TO3P

С поръчка
4,70 лв.

2SC3996 TO3PML SI-NPN HA hi-def 1500/800V 15A 180W (Replacement:2SC4289A)

#30181

Транзистори

2SC3996 TO3PML

Налично: yes/no
12,00 лв.

2SC4107 TO220 SI-NPN 500/400V 10A 60W <500/2800ns (Replacement:BUT76;MJE13008)

#27588

Транзистори

2SC4107 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,00 лв.

2SC4119 TO3PML SI-N-DARL+D 1500/800V 15A 250W B>25

#28820

Транзистори

2SC4119 TO3PML

Налично: yes/no
18,00 лв.

2SC4123 TO3PF SI-NPN+D HA hi-def 1500/800V 7A 60W (Replacement:2SC3892A;2SC4762)

#29847

Транзистори

2SC4123 TO3PF

Налично: yes/no
5,40 лв.

2SC4204 TO92 SI-NPN hi-Ueb HI-BETA LO-SAT 30V 0,7A B>800 (Replacement:2SC3225)

#26991

Транзистори

2SC4204 TO92

С поръчка
0,50 лв.

2SC4235 TO247 SI-NPN S-L 1200/800V 3A 80W <3.8MS (Replacement:BU706;2SC3387)

#27590

Транзистори

2SC4235 TO247

Налично: yes/no
4,30 лв.

2SC4237 TO3P SI-NPN 1200V/800V 10A 150W (Replacement:BUV48C;2SC3644)

#28279

Транзистори

2SC4237 TO3P

Налично: yes/no
6,00 лв.

2SC4289 TO3PML SI-NPN S-L HA hi-res 1400/600V 16A 200W (Replacement:2SC3996)

#27714

Транзистори

2SC4289 TO3PML

Налично: yes/no
8,00 лв.

2SC4290A TO3PML SI-NPN S-L HA hi-res 1400/600V 20A 200W (Replacement:2SC5584)

#27715

Транзистори

2SC4290A TO3PML

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
9,00 лв.

2SC4357T SOT89 MARKING:LD/LC/LE SI-NPN 60V 3A 500mW

#33313

Транзистори

2SC4357T SOT89 MARKING:LD/LC/LE

Налично: yes/no
2,90 лв.

2SC4532 TO3PML SI-NPN TV HA hi-res 1700/600V 10A 200W (Replacement:S3934;2SC4880)

#28721

Транзистори

2SC4532 TO3PML

Налично: yes/no
7,00 лв.

2SC4662 TO220F SI-NPN S-L 500/400V 5A 30W <1/3,5us (Replacement:2SC3869;2SC4026)

#29148

Транзистори

2SC4662 TO220F

Налично: yes/no
2,80 лв.

2SC4672 MARKING:DKP/DKQ/DKR SOT89 SI-NPN Low-sat 60/50V 2A 2W Complementary to 2SA1797

#31963

Транзистори

2SC4672 MARKING:DKP/DKQ/DKR SOT89

Налично: yes/no
2,00 лв.

2SC4889 TO262

#30470

Транзистори

2SC4889 TO262

Налично: yes/no
0,80 лв.

2SC4916 TO3PF SI-NPN+D HA hi-res 1500/600V 7A 50W (Replacement:2SC3892A;2SC4762)

#27593

Транзистори

2SC4916 TO3PF

Налично: yes/no
4,50 лв.

2SC4927 TO3PF SI-NPN+D TV/Monitor-HA 1500V 8A 50W (Replacement:BU2508DX;2SC3893)

#30212

Транзистори

2SC4927 TO3PF

Налично: yes/no
13,50 лв.

2SC5086 TO3PF KSC5086 SI-NPN+D HA 1500/800V 7A 50W Rbe=50R Tf=0.1us (Replacement:2SD2539)

#28598

Транзистори

2SC5086 TO3PF KSC5086

Налично: yes/no
3,00 лв.

2SC5086Y SOT523 SMD MARKING:M5 SI-NPN 20V 80mA 100mW 7GHz

#32304

Транзистори

2SC5086Y SOT523 SMD MARKING:M5

Налично: yes/no
1,10 лв.

2SC5144 TO3PML SI-NPN HA hi-res 1700/600V 20A 200W (Replacement:2SC5057;2SC5244)

#30660

Транзистори

2SC5144 TO3PML

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
6,75 лв.

2SC5200 TO3PML SI-NPN NF-HIFI-E 230V 15A 150W 30MHZ Complementary to 2SA1943

#27850

Транзистори

2SC5200 TO3PML

С поръчка
8,00 лв.

2SC5201 TO92MOD SI-NPN S 600V/600V 0.05A 0.9W 30MHz (Replacement:2SD1573)

#30471

Транзистори

2SC5201 TO92MOD

Налично: yes/no
0,60 лв.

2SC5343 TO92 SI-NPN 60V 0.150A 0.625W Complementary to 2SA1980

#29051

Транзистори

2SC5343 TO92

Налично: yes/no
0,40 лв.

2SC5354 TO3P SI-NPN 900/800V 5A 100W tr=0.7us DC-DC Converter

#32410

Транзистори

2SC5354 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
7,50 лв.

2SC5358 TO3P SI-NPN NF/S-L 230V 15A 150W 30MHZ Complemntary to 2SA1986

#28048

Транзистори

2SC5358 TO3P

Налично: yes/no
4,90 лв.

2SC5426 TO3PF SI-NPN+D HA 1550V 10A 50W

#31644

Транзистори

2SC5426 TO3PF

Налично: yes/no
5,50 лв.

2SC5449 TO3PF SI-NPN HA 1500/700V 12A 50W fh=64KHz

#32112

Транзистори

2SC5449 TO3PF

Налично: yes/no
5,90 лв.

2SC5587 TO3PF SI-NPN TV/MONITOR HA 1500/750V 17A 75W (Replacement:2SC5589)

#30076

Транзистори

2SC5587 TO3PF

Налично: yes/no
5,00 лв.

2SC5698 TO3PF SI-NPN+D CTV HA 1500/800V 8A 65W (Replacement:BU4507DX)

#29558

Транзистори

2SC5698 TO3PF

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,40 лв.

2SC5707 TO251 SI-NPN L lo-sat 80V 8A 15W 30/445nS

#29955

Транзистори

2SC5707 TO251

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,90 лв.

2SC5707 TO252 SI-NPN L lo-sat 80V 8A 15W 30/445nS

#30347

Транзистори

2SC5707 TO252

С поръчка
2,20 лв.

2SC5802 TO3PF SI-NPN 1500/600V 10A 50W KSC5802

#28400

Транзистори

2SC5802 TO3PF KSC5802

Налично: yes/no
3,50 лв.

2SC5856 TO3PML SI-NPN HA 1500/700V 14A 55W tf=0.1us

#31076

Транзистори

2SC5856 TO3PML

Налично: yes/no
5,00 лв.

2SC5857 TO3PF SI-NPN HA HDTV 1700/750V Ic=21A Ip=42A tf=0.1us 150C

#31646

Транзистори

2SC5857 TO3PF

Налично: yes/no
9,00 лв.

2SC5885 TO220F SI-NPN+D TV/MONITOR HA 1500/1500V 6A 30W

#31079

Транзистори

2SC5885 TO220F

Налично: yes/no
4,80 лв.

2SC5904 TO3PF SI-NPN 1700/1700V 17A 65W tf<200ns

#31081

Транзистори

2SC5904 TO3PF

Налично: yes/no
6,90 лв.

2SC5929 TO3PF SI-NPN 1550/1550V 12A 50W

#31090

Транзистори

2SC5929 TO3PF

Налично: yes/no
4,80 лв.

2SC5993 TO220F SI-NPN SMPS 180V 1.5A 20W

#31406

Транзистори

2SC5993 TO220F

Налично: yes/no
4,00 лв.

2SC6042 SC71 SI-NPN 800/375V 1A 1W

#32268

Транзистори

2SC6042 SC71

Налично: yes/no
1,90 лв.

2SC8050 ТО92 SI-NPN 40V 1.5A 1W SS8050

#27594

Транзистори

2SC8050 ТО92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

2SC8550 ТО92 SI-PNP 40V 1.5A 1W SS8550

#26993

Транзистори

2SC8550 ТО92

Налично: yes/no
0,30 лв.

2SC9011 ТО92 SI-NPN 35V 0.050A 0.625W 400MHz KTC9011

#27796

Транзистори

2SC9011 ТО92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,25 лв.

2SC9012 ТО92 SI-PNP 40V 0.500A 0.625W KTC9012 Complementary to KTC9013

#28401

Транзистори

2SC9012 ТО92

Налично: yes/no
0,15 лв.

2SC9013 ТО92 SI-NPN 40V 0.500A 0.625W KTC9013 Complementary to KTC9012

#26994

Транзистори

2SC9013 ТО92

Налично: yes/no
0,15 лв.

2SC9014 ТО92 SI-NPN 60V 0.150A 0,450W KTC9014 Complementary to KTC9015

#30024

Транзистори

2SC9014 ТО92

Налично: yes/no
0,15 лв.

2SC9015 TO92 SI-PNP 60V 0.150A 0.450W KTC9015 Complementary to KTC9014

#27595

Транзистори

2SC9015 TO92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,15 лв.

2SC9016 TO92 SI-N 40V 0.020A 0.625W KTC9016

#27597

Транзистори

2SC9016 TO92

Налично: yes/no
0,15 лв.

2SC9018 TO92 SI-NPN 40V 0.020A 0.625W KTC9018

#27599

Транзистори

2SC9018 TO92

Налично: yes/no
0,15 лв.

2SC941 ТО92 SI-NPN 35V 0.020A 0,200W 120MHz (Replacement:BF240;BF255)

#27601

Транзистори

2SC941 ТО92

Налично: yes/no
0,20 лв.

2SC945 TO92 SI-NPN Uni 60V 0.100A 0.250W 250MHz (Replacement:BC546)

#30159

Транзистори

2SC945 TO92

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,11 лв.

2SC980 SOT23 SI-NPN 70V 0.1A 0.2W 400MHz

#28399

Транзистори

2SC980 SOT23

Налично: yes/no
0,20 лв.

2SD1047 TO3P SI-NPN NF/S-L 160V 12A 100W 15MHz Complementary to 2SB817

#27772

Транзистори

2SD1047 TO3P

С поръчка
4,70 лв.

2SD1062 TO220 SI-NPN lo-sat 50V 12A 40W 10MHz Complementary to 2SB826(Replacement:2SC3345)

#27536

Транзистори

2SD1062 TO220

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SD1153 TO90MOD SI-NPN DARL 80V 1.5A 0.9W Complementary to 2SB865

#28980

Транзистори

2SD1153 TO90MOD

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SD1163A TO220 BCE SI-NPN TV-H Vcbo=350V Ic=7A Icp=10A 40W

#31962

Транзистори

2SD1163A TO220 BCE

Налично: yes/no
1,30 лв.

2SD1164ZK TO251 SI-NPN-DARL+D 150/60V 2A hfe=8000-30000 R1=10KR R2=500R

#31965

Транзистори

2SD1164ZK TO251

Налично: yes/no
1,70 лв.

2SD1272 TO220F SI-NPN hi-beta 200V 1A 40W 25MHZ B>500 (Replacement:2SD1258)

#27314

Транзистори

2SD1272 TO220F

Налично: yes/no
2,30 лв.

2SD1275 TO220F SI-NPN-DARL+D 60V 2A 35W 20MHz Complementary to 2SB0949

#27538

Транзистори

2SD1275 TO220F

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SD1276 TO220F SI-N-DARL+D NF/S-L 60V 4A 40W 20MHz Complementary to 2SB0950

#28927

Транзистори

2SD1276 TO220F

Налично: yes/no
1,20 лв.

2SD1525 TO3PML SI-NPN-DARL+D 100V 30A 150W (Used in SAAB)

#31125

Транзистори

2SD1525 TO3PML

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
16,53 лв.

2SD1556 TO3PF SI-NPN+D HA 1500/600V 6A 50W (Replacement:BU508DF;2SC4294)

#28709

Транзистори

2SD1556 TO3PF

Налично: yes/no
3,00 лв.

2SD1609 TO126 SI-NPN NF/S-L 160V 100mA 140MHz (Replacement:BF415;BF459)

#27310

Транзистори

2SD1609 TO126

Налично: yes/no
0,50 лв.

2SD1803R TO251 SI-NPN S-L lo-sat 60V 5A 20W 180MHz Complementary to 2SB1203

#30283

Транзистори

2SD1803R TO251

Налично: yes/no
2,20 лв.

2SD1809 TO92MOD SI-NPN DARL 60V 1A 0.9W (Replacement:MPSW45A)

#27004

Транзистори

2SD1809 TO92MOD

Налично: yes/no
0,30 лв.

2SD1812Q TO92MOD SI-NPN 160V 1.5A 0.9W Complementay to 2SB1212

#32113

Транзистори

2SD1812Q TO92MOD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,30 лв.

2SD1846 TO3PF SI-NPN+D HA 1500/700V 3,5A 60W (Replacement:BU706DF;2SD1554;2SD1650;2SD2369)

#27544

Транзистори

2SD1846 TO3PF

Налично: yes/no
3,50 лв.

2SD1853 TO92 SI-NPN-DARL+D 80V 1.5A 0.7W B2000 (Replacement:X112;2SD1153;2SD1660)

#27545

Транзистори

2SD1853 TO92

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SD2060 TO220F KTD2060 SI-N 80V 4A 25W COMPL.KTB1368

#33061

Транзистори

2SD2060 TO220F KTD2060

Налично: yes/no
2,59 лв.

2SD2092 TO220F KTD2092 SI-NPN+D HI-BETA lo-sat 100V 3A 140MHz B>500 (Replacement:2SD2076)

#27276

Транзистори

2SD2092 TO220F KTD2092

Налично: yes/no
1,70 лв.

2SD2153 SOT89 MARKING:DN SI-NPN HI-BETA 30V 2A (Replacement:2SC3439;2SC3727)

#29327

Транзистори

2SD2153 SOT89 MARKING:DN

Налично: yes/no
3,00 лв.

2SD2222 TO3PML SI-NPN-DARL L 160/160V 8A 150W 20MHz Compementary to 2SB1470

#28049

Транзистори

2SD2222 TO3PML

Налично: yes/no
4,50 лв.

2SD2331 TO3PF SI-NPN+D HA 1500/600V 3A 60W (Replacement:2SD1554;2SD1650)

#27011

Транзистори

2SD2331 TO3PF

Налично: yes/no
2,80 лв.

2SD2391Q MARKING:DT SOT89 SI-NPN NF low-sat 60V 2A 0.5W 210MHz (Replacement:2SC4409)

#29033

Транзистори

2SD2391Q MARKING:DT SOT89

Налично: yes/no
1,30 лв.

2SD2396 TO220F SI-N HI-BETA 80V 3A 30W 50MHz B>400 (Replacement:2SD1943)

#27548

Транзистори

2SD2396 TO220F

Налично: yes/no
1,30 лв.

2SD2398 TO220F SI-NPN-DARL+D 100V 2A 20W B=1K..10K Complementary to 2SB1567

#27549

Транзистори

2SD2398 TO220F

Налично: yes/no
5,50 лв.

2SD2495 TO220F SI-NPN-DARL NF-L 110/110V 6A 30W 60MHz Complementary to 2SB1626

#28067

Транзистори

2SD2495 TO220F

Налично: yes/no
2,90 лв.

2SD2544 MT4A1 SI-NPN HI-BETA lo-sat 60V 5A 70MHz B>500 (Replacement:2SD2486)

#28679

Транзистори

2SD2544 MT4A1

Налично: yes/no
1,00 лв.

2SD2560 TO3P SI-NPN Darlington Vcbo=150V Ic=15A Pc=130W Complementary to 2SB1647

#38596

Транзистори

2SD2560 TO3P

Налично: yes/no
8,50 лв.

2SD2642 TO220F SI-NPN-DARL 110V 6A Rbe=70R 30W 150C Complementary to 2SB1687

#31555

Транзистори

2SD2642 TO220F

Налично: yes/no
3,20 лв.

2SD5703 TO3PF SI-NPN 1500/800V 10A 70W 0.3us KSD5703 (Replacement:2SC5302)

#30995

Транзистори

2SD5703 TO3PF

Налично: yes/no
4,80 лв.

2SD667 TO92MOD SI-NPN Uni 120V 1A 0,9W 140MHz (Replacement:2SC2383;2SC3228)

#27311

Транзистори

2SD667 TO92MOD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

2SD772 TO220 SI-NPN NF/S-L 150/80V 5A 40W 40MHz

#29081

Транзистори

2SD772 TO220

Налично: yes/no
1,90 лв.

2SD882 TO126 SI-NPN NF/S-L 40V 3A 10W 90MHz (Replacement:MJE240;BD785)

#26998

Транзистори

2SD882 TO126

Налично: yes/no
0,50 лв.

2SD998 TO126 SI-NPN-DARL NF/S-L 100V 1,5A 10W B=7K (Replacement:BD681;2SD1376)

#28898

Транзистори

2SD998 TO126

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,20 лв.

2SJ162 TO3P MOS-P-FET Vdss=-160V Id=-7A Pch=100W Complementary to 2SK1058

#28266

Транзистори

2SJ162 TO3P

Налично: yes/no
12,60 лв.

2SJ176A TO220F MOS-P-FET Vdss=-60V Id=0.2A Idp=-0.8A Rds(on)=2R

#29509

Транзистори

2SJ176A TO220F

Налично: yes/no
2,50 лв.

2SJ177 TO220F MOS-P-FET Vdss=-60V Id=-20A 35W

#28039

Транзистори

2SJ177 TO220F

Налично: yes/no
4,00 лв.

2SJ200 TO3P MOS-P-FET Vdss=-180V Id=-10A Pd=120W Complementary to 2SK1529

#29948

Транзистори

2SJ200 TO3P

С поръчка
17,00 лв.

2SJ303 TO220F MOS-P-FET Vdss=- 60V Id(dc)=+-14A Rds(on)=0.1R

#28044

Транзистори

2SJ303 TO220F

Налично: yes/no
2,00 лв.

2SJ306 TO220F MOS-P-FET Vdss=-250V Id=-3A Rds(on)=2R 25W

#28375

Транзистори

2SJ306 TO220F

Налично: yes/no
1,50 лв.

2SJ352 TO3P MOS-P-FET Vdsx=-200V Id=-8A Pch=100W Complementary to 2SK2221

#28045

Транзистори

2SJ352 TO3P

Налично: yes/no
9,00 лв.

2SJ554 TO3P MOS-P-FET Vdss=-60V Id=-25A Rds(on)=0.028R

#29555

Транзистори

2SJ554 TO3P

Налично: yes/no
8,80 лв.

2SJ656 TO220F SUPER FAR-G SER. MOS-P-FET Vdss=100V Id=18A Idp=72A 30W 150C2SK3599

#32015

Транзистори

2SJ656 TO220F SUPER FAR-G SER.

Налично: yes/no
9,00 лв.

2SK1058 TO3P MOS-N-FET Vdss=160V Idss=7A 100W Complementary to 2SJ162

#28267

Транзистори

2SK1058 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
13,00 лв.

2SK1119 TO220 MOS-N-FET S-Reg Vdss=600V Id=6A Rds(on)=0.95R

#33255

Транзистори

2SK1119 TO220

Налично: yes/no
3,90 лв.

2SK1255 TO220F MOS-N-FET Vdss=60V Id=5A

#30512

Транзистори

2SK1255 TO220F

Налично: yes/no
4,20 лв.

2SK1259 TO3PML MOS-N FET Vdss=60V Id=100A Rds(on)=0.016R 150W

#33143

Транзистори

2SK1259 TO3PML

Налично: yes/no
14,30 лв.

2SK1341 TO3P MOS-N-FET Vdss=900V Id=6A 100W

#27380

Транзистори

2SK1341 TO3P

Налично: yes/no
5,00 лв.

2SK1405 TO3PF MOS-N-FET Vdss=600V Id=15A Rds(on)=35mR 60W

#33237

Транзистори

2SK1405 TO3PF

Налично: yes/no
6,90 лв.

2SK1489 TO3PML MOS-N-FET 1000V 12A 200W

#27382

Транзистори

2SK1489 TO3PML

Налично: yes/no
17,00 лв.

2SK1529 TO3P MOS-N-FET Vdss=180V Id=10A 120W Complementary to 2SJ200

#27514

Транзистори

2SK1529 TO3P

С поръчка
14,00 лв.

2SK1533 TO251 MOS-N-FET Vdss=900V Id=1A Rds(on)=11.5R 10W

#31457

Транзистори

2SK1533 TO251

Налично: yes/no
1,40 лв.

2SK1544 TO3P MOS-N-FET Vdss=500V Id=25A Idp=100A 200W 150C

#31647

Транзистори

2SK1544 TO3P

Налично: yes/no
23,00 лв.

2SK1642 TO220F MOS-N-FET Vdss=400V Id=9A Rds(on)=0.35R 45W

#29112

Транзистори

2SK1642 TO220F

Налично: yes/no
2,60 лв.

2SK168 TO92 MOS-N-FET Vdss=5V Idss=20mA Pch=200mW

#30513

Транзистори

2SK168 TO92

С поръчка
0,50 лв.

2SK1875 SOT223 MARKING:RBG MOS-N-FET Vgds=-20V Ig=10mA/Vdss=5V Idss=32mA

#30788

Транзистори

2SK1875 SOT223 MARKING:RBG

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,20 лв.

2SK2009 SOT23 MARKING:KM MOS-N-FET Vdss=30V Id=200mA Rds(on)=1.2R

#33315

Транзистори

2SK2009 SOT23 MARKING:KM

Налично: yes/no
2,60 лв.

2SK2043 TO220F MOS-N-FET Vdss=600V Id=2A Rds(on)=4.3R Pd=25W

#27018

Транзистори

2SK2043 TO220F

Налично: yes/no
1,80 лв.

2SK2082 TO3P MOS-N-FET Vdss=900V Id=9A Rds(on)=1.4R Pd=150W

#40207

Транзистори

2SK2082 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
6,00 лв.

2SK212E TO92S MOS-N-FET Vgdo=-20V Id=20mA Idss=2.5/6mA Pd=200mW

#27012

Транзистори

2SK212E TO92S

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,78 лв.

2SK2221 TO3PF MOS-N-FET Vdss=200V Id=8A Pch=100W Complementary to 2SJ352

#28046

Транзистори

2SK2221 TO3PF

Налично: yes/no
8,50 лв.

2SK2231 TO252 MOS-N-FET Logl Vdss=60V Id=5A Rds(on)=0.12R

#32092

Транзистори

2SK2231 TO252

Налично: yes/no
1,70 лв.

2SK2358 TO220F MOS-N-FET Vdss=500V Id=6A Rds(on)=1R Replasement to 2SK2357

#31050

Транзистори

2SK2358 TO220F

Налично: yes/no
6,00 лв.

2SK2698 TO3P MOS-N-FET Vdss=500V Id=15A Idp=60A Rds(on)=0.35R

#30403

Транзистори

2SK2698 TO3P

Налично: yes/no
5,70 лв.

2SK2723 TO220F MOS-N-FET Vdss=60V Id=+-25A Idp=+-100A Rds(on)=0.4

#30956

Транзистори

2SK2723 TO220F

Налично: yes/no
2,20 лв.

2SK2837 TO3P MOS-N-FET Vdss=500V Id=20A Idp=80A Rds(on)=0.21R

#31938

Транзистори

2SK2837 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
6,80 лв.

2SK2844 TO220 MOS-N-FET Vdss=30V Id=35A Idp=140A Rds(on)=16mR

#32233

Транзистори

2SK2844 TO220

Налично: yes/no
4,00 лв.

2SK2850 TO3P MOS-N-FET Vdss=900V Idss=6A 125W Rds(on)=2.5R

#31568

Транзистори

2SK2850 TO3P

Налично: yes/no
4,80 лв.

2SK2996 TO220F MOS-N-FET Vdss=600V Id=10A 45W***

#27992

Транзистори

2SK2996 TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,02 лв.

2SK3065 SOT223 MARKING:KE MOS-N-FET Vdss=60V Id=2A Idp=8A Rds(on)=0.32R

#29344

Транзистори

2SK3065 SOT223 MARKING:KE

Налично: yes/no
0,90 лв.

2SK3192 TO3PF MOS-N-FET Vdss=250V Id=30A Idp=120A 100W 150C

#32664

Транзистори

2SK3192 TO3PF

Налично: yes/no
7,50 лв.

2SK3271-01MR TO3P MOS-N-FET Vdss=60V Id=100A 155W 150C

#32767

Транзистори

2SK3271-01MR TO3P

Налично: yes/no
9,00 лв.

2SK3313 TO220F Vdss=500V Id=12A Idp=48A Pd=40W Rds=0.5R Type (p-MOSV)

#37813

Транзистори

2SK3313 TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
7,50 лв.

2SK3366Z TO252 MOS-N-FET Vdss=30V Id=20A Idp=80A 100W 150C

#32665

Транзистори

2SK3366Z TO252

Налично: yes/no
3,20 лв.

2SK3377 TO252 MOS-N-FET Vdss=60V Id=20A Idp=50A 30W 150C

#33164

Транзистори

2SK3377 TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,50 лв.

2SK3469 TO220F Super FAP-G Series MOS-N-FET Vdss=500V Id=12A Rds(on)=40mA Replacement:2SK3451

#32633

Транзистори

2SK3469 TO220F

Налично: yes/no
3,50 лв.

2SK3528 TO3PF MOS-N-FET Vdss=600V Id=17A Idp=68A Rds(on)=0.37R

#31649

Транзистори

2SK3528 TO3PF

Налично: yes/no
6,00 лв.

2SK3562 TO220F Vdss=600V Id=6A Idp=24A Rds(on)=0.9R Same as:2SK2996

#32765

Транзистори

2SK3562 TO220F

Налично: yes/no
2,20 лв.

2SK3599 TO220F MOS-N-FET Vdss=100V Id=20A Idp=80A 25W 150C 2SJ656

#32016

Транзистори

2SK3599 TO220F

Налично: yes/no
3,30 лв.

2SK3878 TO3P MOS-N-FET p- MOSIV Vdss=900V Id=9A Idp=27A Rds(on)=1R 150W

#37833

Транзистори

2SK3878 TO3P

Налично: yes/no
18,00 лв.

2SK4075ZK TO252 MOS-N-FET Vdss=40V Id=60A Rds(on)=6.7R

#31650

Транзистори

2SK4075ZK TO252

Налично: yes/no
2,00 лв.

2SK4097LS TO220F MOS-N-FET Vdss=500V Id=8.3A Idp=38A Rds(on)=0.5R

#32667

Транзистори

2SK4097LS TO220F

Налично: yes/no
3,60 лв.

2SK4101LS TO220F MOS-N-FET Vdss=650V Idss=7A Rds(on)=1.1R 35W Same as:STK0765

#32239

Транзистори

2SK4101LS TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,50 лв.

2SK725 TO3P MOS-N-FET Vdss=500V Id=15A Rds(on)=0.38R 125W

#27517

Транзистори

2SK725 TO3P

Налично: yes/no
3,70 лв.

2SK790 TO3P MOS-N-FET Vdsx=500V Id=15A Idp=60A Rds(on)=0.29R

#27281

Транзистори

2SK790 TO3P

Налично: yes/no
5,40 лв.

2SK794 TO3P MOS-N-FET Vdss=900V Id=5A Idp=10A Rds(on)=2.5R

#27013

Транзистори

2SK794 TO3P

Налично: yes/no
5,40 лв.

2SK851 TO3P MOS-N-FET Vdss= 200V Id=30A 150W

#30032

Транзистори

2SK851 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,80 лв.

2SK903 TO220F MOS-N-FET Vdss= 800V Id=+-3A Rds(on)=4R

#29053

Транзистори

2SK903 TO220F

Налично: yes/no
2,90 лв.

2T6821 SI-P 50V 0,5A 0,6W

#27021

Транзистори

2T6821

Не се доставя
0,50 лв.

2T7538B SI-P 80V 4A 40W 8MHZ

#27022

Транзистори

2T7538B

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

30115 BOSCH TO220 SI-NPN-DARL 400V 16A

#33182

Транзистори

30115 BOSCH TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

5N2307 TO263 used in PANASONIC TH-42PY70PA

#32411

Транзистори

5N2307 TO263

Налично: yes/no
8,50 лв.

650036 TO252 There are replacement: MLD1N06CL TO252

#33158

Транзистори

650036 TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

986T04 TO220 IThere are replacement: MLP2N06CL ON or 16170283 HARRIS

#33155

Транзистори

986T04 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

99029 TO220 HARRIS There are replacement:5401GM MOTOROLA;MGP20N40CL ON

#33154

Транзистори

99029 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

AF4502C SO8 MOS-N+P-FET Vdss=+-30V Id=10/-6.8A Rds(on)=20/30mR There are replacement:AO4606

#28998

Транзистори

AF4502C SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,59 лв.

AO3407A SOT23 MOS-P-FET Vdss=-30V Id=-4.3A Rds(on)=48mR

#37406

Транзистори

AO3407A SOT23

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,20 лв.

AO4600 SO8 MOS-N+P-FET Vdss=+-30V Id=+6.9A/-5A Rds(on)=27/49mR

#32114

Транзистори

AO4600 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,97 лв.

AO4606 SO8 MOS-N+P-FET Vdss=+-30V Id=+6A/-6.5A Rds(on)=30/28mR

#32240

Транзистори

AO4606 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,80 лв.

AO4614 SOIC8 MOS-N+P-FET Vdss=+-40V Id=+6A/-5A Rds(on)=48/48mR

#32814

Транзистори

AO4614 SOIC8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

AO4616 SOIC8 MOS-N+P-FET Vdss=+-40V Id=+8A/-7A Rds(on)=48/48mR

#33403

Транзистори

AO4616 SOIC8

Налично: yes/no
2,20 лв.

AO4621 SO8 MOS-N+P-FET Vdss=+-40V Id=+6A/-5A Rds(on)=31/45mR

#32115

Транзистори

AO4621 SO8

Налично: yes/no
2,50 лв.

AOB240L TO263 Trench MOS-N-FET Vdss=40V Id=82A Idm=400A Rds(on)=2.9mR

#37814

Транзистори

AOB240L TO263

Налично: yes/no
6,80 лв.

AOD403 TO252 MOS-P-FET Vdss=-30V Id=-70A Rds(on)=6.2mR

#32237

Транзистори

AOD403 TO252

Налично: yes/no
2,60 лв.

AOD405 TO252 MOS-P-FET Vds=-30V Id=-18A Idm=-40A Rds(on)=32mR

#32068

Транзистори

AOD405 TO252

Налично: yes/no
2,50 лв.

AOD409 TO252 MOS-P-FET Vdss=-60V Id=-26A Rds(on)=40mR

#32069

Транзистори

AOD409 TO252

Налично: yes/no
2,50 лв.

AOD414 TO252 MOS-N-FET Vdss=30V Id=85A Rds(on)=5.2mR

#32815

Транзистори

AOD414 TO252

Налично: yes/no
4,10 лв.

AOD4184 TO252 MOS-N-FET Vdss=40V Id=50A Rds(on)=8mR

#32668

Транзистори

AOD4184 TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,50 лв.

AOD444 TO252 MOS-N-FET Vdss=60V Id=12A Rds(on)=60mR

#32070

Транзистори

AOD444 TO252

Налично: yes/no
2,00 лв.

AOD446 TO252 MOS-N-FET Vdss=75V Id=10A Rds(on)=130mR

#32071

Транзистори

AOD446 TO252

Налично: yes/no
2,00 лв.

AOD450 TO252 MOS-N-FET Vdss=200V Id=3.8A Rds(on)=0,7mR

#32628

Транзистори

AOD450 TO252

Налично: yes/no
2,00 лв.

AOD456 TO252 MOS-N-FET Vdss=25V Id=50A Rds(on)=6.0mR 50W

#32238

Транзистори

AOD456 TO252

Налично: yes/no
2,50 лв.

AOP605 DIP8 MOS-N+P-FET Vdss=+-30V Id=7.5/-6.6A Rds(on)=28/35mR

#32629

Транзистори

AOP605 DIP8

Налично: yes/no
3,50 лв.

AP15N03H TO252 MOS-N-FET Vdss=30V Id=15A Rds(on)=8mR

#30040

Транзистори

AP15N03H TO252

Налично: yes/no
2,80 лв.

AP18N20GH TO252 MOS-N-FET Vdss=200V Id=18A Rds(on)=170mR

#33241

Транзистори

AP18N20GH TO252

Налично: yes/no
3,50 лв.

AP40T03GH TO252 MOS-N-FET Vdss=30V Id=28A Rds(on)=25mR

#31730

Транзистори

AP40T03GH TO252

Налично: yes/no
2,30 лв.

AP40T03GP TO220 MOS-N-FET Vdss=30V Id=28A Rds(on)=25mR

#31729

Транзистори

AP40T03GP TO220

Налично: yes/no
4,40 лв.

AP4506GEH TO252-4L MOS-N+P-FET Vdss=+-30V Id=9/-8A Rds(on)=24/36mR

#32630

Транзистори

AP4506GEH TO252-4L

Налично: yes/no
3,50 лв.

AP4511GD DIP8 MOS-N+P-FET Vdss=+-35V Id=7/-6.1A Rds(on)=25/40mR

#31836

Транзистори

AP4511GD DIP8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,63 лв.

AP4511GM SO8 MOS-N+P-FET Vdss=+-35V Id=7/-6.1A Rds(on)=25/40mR

#31490

Транзистори

AP4511GM SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,49 лв.

AP4525GEH TO252-4L MOS-N+P-FET Vdss=+-40V Id=15/-12A Rds(on)=28/42mR

#31618

Транзистори

AP4525GEH TO252-4L

Налично: yes/no
2,70 лв.

AP80N03P TO220 MOS-N-FET Vdss=30V Id=80A Rds(on)=8mR 150W

#32269

Транзистори

AP80N03P TO220

Налично: yes/no
2,00 лв.

AP9575GH TO252 There are replacement: AOD409 TO252

#33075

Транзистори

AP9575GH TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

AP9930GM SO8 MOS-2N+Ch&2P-Ch-FET Vdss=30V/-30V Id=5.5A/-4.1A R=33/55mR

#31731

Транзистори

AP9930GM SO8

Налично: yes/no
3,00 лв.

AP9934GM SO8 MOS-2N+Ch&2P-Ch-FET Vdss=35/-35V Id=4.3/-3.6A Rds=48/72mR

#32301

Транзистори

AP9934GM SO8

Налично: yes/no
3,50 лв.

AP9960GM SO8 MOS-DUAL N-Ch-FET Vdss=40V Id=7.8A R=40mR There are replacement: SSM9971GM

#31837

Транзистори

AP9960GM SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,02 лв.

AP9971GD DIP8 MOS-DUAL N-Ch-FET Vds=60V Id=5A R=50mR There are replacement:SSM9971GD

#31761

Транзистори

AP9971GD DIP8

Налично: yes/no
4,80 лв.

AP9971GM SO8 MOS-DUAL N-Ch-FET Vdss=60V Id=5A R=50mR There are replacement: SSM9971GM;AO4828

#31619

Транзистори

AP9971GM SO8

Налично: yes/no
2,50 лв.

APM2301ACTR SOT23 MOS-P-FET Vdss=-20V Id=-2.8A Idm=-10A Rds(on)=72mR 1.25W

#32890

Транзистори

APM2301ACTR SOT23

Налично: yes/no
3,50 лв.

APM3055LU TO252 MOS-N-FET Vdss=30V Idss=20A Rds(on)=75mR

#31838

Транзистори

APM3055LU TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,58 лв.

APM4542KCTRL SO8 MOS-N+P-FET Vdss=+30V/-30V Id=7/-5.5A Rds(on)=17/35mR

#31839

Транзистори

APM4542KCTRL SO8

Налично: yes/no
3,30 лв.

APM4925KCTU SO8 MOS-DUAL P-Ch-FET Vdss=-30V Idss=-6.1A Rds(on)=24mR

#32631

Транзистори

APM4925KCTU SO8

Налично: yes/no
2,00 лв.

APT5010LVR TO264 MOS V-N-FET Vdss=500V Id=47A Idm=188A Rds(on)=1mR 520W

#31878

Транзистори

APT5010LVR TO264

Налично: yes/no
19,00 лв.

BC170 TO92 SI-NPN 20V 200mA 500mW 100MHZ

#30543

Транзистори

BC170 TO92

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC177A SI-PNP -50V -100mA 300mW There are replacement: 2T3177

#26867

Транзистори

BC177A

Налично: yes/no
0,50 лв.

BC327-40 TO92 CBE SI-PNP -50V -800mA 625mW

#29891

Транзистори

BC327-40 TO92 CBE

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC328 TO92 CBE SI-PNP -30V -800mA 625mW 100MHZ

#26868

Транзистори

BC328 TO92 CBE

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC337-40 TO92 CBE SI-NPN 50V 800mA 750mW 50MHz

#31553

Транзистори

BC337-40 TO92 CBE

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC340 TO92 SI-NPN 40V 500mA 750mW 50MHz

#27602

Транзистори

BC340 TO92

Налично: yes/no
0,45 лв.

BC546B TO92 CBE SI-NPN 80V 100mA 625mW There are replacement: 2SC1815

#27247

Транзистори

BC546B TO92 CBE

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC547C TO92 CBE SI-NPN 50V 100mA 500mW

#29892

Транзистори

BC547C TO92 CBE

Налично: yes/no
0,15 лв.

BC556B TO92 CBE SI-PNP -80V -100mA 625mW 150MHz Complementary to:BC546;BC547;BC548

#27231

Транзистори

BC556B TO92 CBE

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC638 TO92 ECB SI-PNP -60V -1A 1W 100MHZ

#30273

Транзистори

BC638 TO92 ECB

Налично: yes/no
0,25 лв.

BC639 TO92 ECB SI-NPN 80V 1A 830mW 130MHZ There are replacement: 2SD1292

#26870

Транзистори

BC639 TO92 ECB

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

BC640 TO92 ECB SI-PNP -80V -1A 625mW 130MHZ

#26871

Транзистори

BC640 TO92 ECB

Налично: yes/no
0,50 лв.

BC846B SOT23 MARKING:1B BEC SI-NPN 80V 100mA 250mW 100MHz Complementary to:BC856;857;858

#28787

Транзистори

BC846B SOT23 MARKING:1B BEC

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC856B SOT23 MARKING:3B BEC SI-PNP -80V -100mA 200mW 100MHz Complementary to:BC846;BC847

#28788

Транзистори

BC856B SOT23 MARKING:3B BEC

Налично: yes/no
0,20 лв.

BC857C SOT23 MARKING:3G BEC SI-PNP -50V -100mA 250mW 100MHz Complementary to:BC846;BC847

#28476

Транзистори

BC857C SOT23 MARKING:3G BEC

Налично: yes/no
0,20 лв.

BD139 TO126 ECB SI-NPN 80V 1.5A 12.5W Complementary to:BD136;BD140 There are replacement:BD135;2T9139

#26873

Транзистори

BD139 TO126 ECB

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,40 лв.

BD245C TO3P BCE SI-NPN 115V 10A 80W Complementary to:BD246C There are replacement:TIP33C

#26879

Транзистори

BD245C TO3P BCE

С поръчка
6,50 лв.

BD246C TO3P BCE SI-PNP -115V -10A 80W Complementary to:BD245C

#26880

Транзистори

BD246C TO3P BCE

Налично: yes/no
6,50 лв.

BD249C TO3P BCE SI-NPN 115/100V Ic=25A Icm=40A 125W Complementary to:BD250C

#26881

Транзистори

BD249C TO3P BCE

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,50 лв.

BD250C TO3P BCE SI-PNP -115/-100V Ic=-25A Icm=-40A 125W Complementary to:BD249C

#26882

Транзистори

BD250C TO3P BCE

Налично: yes/no
4,50 лв.

BD255 TO66 SI-PNP -60V -3A 18.5W

#28614

Транзистори

BD255 TO66

Налично: yes/no
1,00 лв.

BD436 TO126 ECB SI-PNP -32V -4A Complementary to:BD434;BD436;BD438

#32915

Транзистори

BD436 TO126 ECB

Налично: yes/no
0,80 лв.

BD538 TO220 BCE SI-PNP -80V -8A 50W Compementary to:BD537 There are replacemrnt:BD534;BD536

#28008

Транзистори

BD538 TO220 BCE

Налично: yes/no
0,50 лв.

BD911 TO220 SI-NPN 100V 15A 90W 3Mhz Complementary to:BD912 There are replacement:BD909

#26886

Транзистори

BD911 TO220

Налично: yes/no
2,00 лв.

BD912 TO220 SI-PNP -100V -15A 90W 3MHZ Complementary to:BD911 There are replacement:BD910

#26887

Транзистори

BD912 TO220

Налично: yes/no
2,00 лв.

BD945 TO220 SI-NPN 32V 5A 40W Complementary to:BD946

#30957

Транзистори

BD945 TO220

Налично: yes/no
0,50 лв.

BDV66C TO247 SI-PNP-DARL+D 120V 30A 200W There are replacement:FW26025;T1829

#32293

Транзистори

BDV66C TO247

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,00 лв.

BDW93C TO220 BCE SI-NPN-DARL+D 100V 12A 80W B>750 Complementary to:BD94C

#27285

Транзистори

BDW93C TO220 BCE

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,80 лв.

BDW94C TO220 BCE SI-PNP-DARL+D -100V -12A 80W B>750 Complementary to:BDW93C

#27288

Транзистори

BDW94C TO220 BCE

Налично: yes/no
1,80 лв.

BDX33C TO220 SI-NPN-DARL+D 100V 10A 70W Complementary to:BD34C There are replacement:BDT63;BDW93C

#31266

Транзистори

BDX33C TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,80 лв.

BDX34B TO220 SI-PNP-DARL+D -80V -10A 70W Complementary to:BDX33B There are replacement:BDW94C

#31267

Транзистори

BDX34B TO220

Налично: yes/no
1,70 лв.

BF167 TO72 TV-ZF-re 40V 30mA 350MHz Thera are replacement:BF198;BF225;BF310;BF367;BF596

#30559

Транзистори

BF167 TO72

Налично: yes/no
0,20 лв.

BF198 TO92 SI-NPN RF 40V 25mA 500mW 400MHz

#27608

Транзистори

BF198 TO92

Налично: yes/no
0,30 лв.

BF255 TO92 SI-NPN RF 20V 30mA 250mW 200MHz

#30562

Транзистори

BF255 TO92

Налично: yes/no
0,50 лв.

BF422 TO92 ECB SI-NPN 250V 500mA 625mW Comlementary to:BF423 There are replacement:BF298;BF483

#29959

Транзистори

BF422 TO92 ECB

Налично: yes/no
0,30 лв.

BF423 TO92 ECB SI-PNP 250V 500mA 625mW Complementary to:BF422 There are replacement:BF421;BF436

#29977

Транзистори

BF423 TO92 ECB

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

BFG591 SOT223 SI-NPN 20V 200mA 2W 7GHz wideband transistor

#37870

Транзистори

BFG591 SOT223

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

BS170 TO92 MOS-N-FET Vdss=60V Id=300mA Rds(on)=5R 350mW

#27049

Транзистори

BS170 TO92

Налично: yes/no
0,95 лв.

BSP171P SOT223 MOS-P-FET Vdss=-60V Idss=-1.9A Rds(on)=0.30R

#32006

Транзистори

BSP171P SOT223

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,80 лв.

BST84 SOT89 MARKING:KN MOS-N-FET Vds=200V Id=250mA Rds(on)=6R

#39820

Транзистори

BST84 SOT89 MARKING:KN

Налично: yes/no
2,20 лв.

BTS117 TO220 Vds=60V Id(iso)=3.5A Id(lim)=7A Rds(on)=100mR

#32116

Транзистори

BTS117 TO220

Налично: yes/no
4,00 лв.

BTS118DATMA1 TO252 Smart Low Side Power Switch Vds=42V Id=2.4A Rds(on)=100mR

#37830

Транзистори

BTS118D TO252

Налично: yes/no
5,00 лв.

BTS121A TO220 MOS-N-FET Vdss=100V Id=22A Rds(on)=100mR There are replacement:VPN10N07

#32117

Транзистори

BTS121A TO220

Налично: yes/no
7,30 лв.

BTS131 TO220 TEMPFET-N-CH Vds=50V Id=25A Rds(on)=6mR

#33025

Транзистори

BTS131 TO220

Налично: yes/no
8,00 лв.

BTS140A TO220 MOS-N-TEMPFET Vds=50V Id=42A Rds(on)=28mR

#32286

Транзистори

BTS140A TO220

Налично: yes/no
6,60 лв.

BTS244Z TO220/5 Speed TEMPFET Vds=55V Id=35A Rds(on)=13mR

#32949

Транзистори

BTS244Z TO220/5

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
9,00 лв.

BTS244Z TO263/5 Speed TEMPFET Vds=55V Id=35A Rds(on)=13mR

#32950

Транзистори

BTS244Z TO263/5

Налично: yes/no
5,70 лв.

BTW92 TO247 SI-NPN Vces=500V Ie=60A 180W

#32425

Транзистори

BTW92 TO247

Налично: yes/no
18,00 лв.

BU104DP TO220 SI-NPN+D TV-HA 400/150V 7A 85W Replacement:BU406D;BU408D

#30108

Транзистори

BU104DP TO220

Налично: yes/no
1,50 лв.

BU226 TO3 SI-NPN TV-HA 2000/800V 10A 125W

#28858

Транзистори

BU226 TO3

Налично: yes/no
6,30 лв.

BU406D TO220 SI-N+D TV-HA 400/200V 7A 60W

#26899

Транзистори

BU406D TO220

Налично: yes/no
1,50 лв.

BU408D TO220 SI-N+D TV-HA 400/200V 7A 60W

#30571

Транзистори

BU408D TO220

Налично: yes/no
2,00 лв.

BU808DFX TO3PF SI-N-DARL+D 1400/700V 8A 62W Same as:2SC5388

#30474

Транзистори

BU808DFX TO3PF

Не се доставя
9,80 лв.

BU931R TO3 SI-N-DARL+D S-L 500/400V 15A 175W BU941

#27073

Транзистори

BU931R TO3

Налично: yes/no
5,00 лв.

BU931T TO220 SI-N-DARL+D S-L 500/400V Ic=10A Icm=20A 125W Sama as:2SD1466

#33291

Транзистори

BU931T TO220

Налично: yes/no
2,50 лв.

BUH1215 TO3PF SI-N 1500/700V 16A

#29434

Транзистори

BUH1215 TO3PF

Налично: yes/no
5,50 лв.

BUK101-50DL TO220 MOS-N-TOPFET Vds=50V Id=26A Rds(on)=60mR 75W

#32917

Транзистори

BUK101-50DL TO220

С поръчка
12,10 лв.

BUK138-50DL TO252 MOS-N-TOPFET Vds=50V Id=8A Rds(on)=100mR 40W

#33156

Транзистори

BUK138-50DL TO252

Налично: yes/no
6,00 лв.

BUK202-50Y TO220/5 TOPFETswitch Il=20A Vbg=50V Il=12A Tj=150C Ron=38mR

#32025

Транзистори

BUK202-50Y TO220/5

С поръчка
8,40 лв.

BUK209-50Y TO220/5 TOPFETswitch Il=6A Vbg=50V Il=12A Tj=150C Ron=60mR

#28520

Транзистори

BUK209-50Y TO220/5

Налично: yes/no
7,00 лв.

BUK220-50Y TO263/5 TOPFETswitch Il=2A Vbg=50V Il=6A Tj=150C Ron=180mR

#33148

Транзистори

BUK220-50Y TO263/5

Налично: yes/no
9,00 лв.

BUK444-800B TO220F MOS-N-FET Vds=800V Id=1.2A Rds(on)=8R

#31577

Транзистори

BUK444-800B TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,15 лв.

BUK445-600 TO220F MOS-N-FET Vds=600V Id=2.2A Rds(on)=2.5R

#30958

Транзистори

BUK445-600 TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

BUK445-60A TO220F MOS-N-FET Vds=60V Id=20A Rds(on)=45mR

#32484

Транзистори

BUK445-60A TO220F

Налично: yes/no
6,00 лв.

BUK455-500B TO220 MOS-N-FET Vds=500V Id=5.7A Rds(on)=28mR 100W

#26908

Транзистори

BUK455-500B TO220

Налично: yes/no
2,40 лв.

BUK456-1000B TO220 MOS-N-FET Vds=1000V Id=3.1A P=125W Rds(on)= 5R

#30043

Транзистори

BUK456-1000B TO220

Налично: yes/no
3,80 лв.

BUK555-100A TO220 MOS-N-FET Vds=100V Id=22A Rds(on)=85mR 125W

#31514

Транзистори

BUK555-100A TO220

Налично: yes/no
13,80 лв.

BUK7508-55A TO220 MOS-N-TrenchMOS Logic level Vds=55V Id=75A Ptot=187W Rds(on)=8mR

#28522

Транзистори

BUK7508-55A TO220

Налично: yes/no
3,60 лв.

BUK7908-40AIE TO263/5 MOS-N-TrenchMOS Vds=55V Id=117A Ptot=221W Rds(on)=8mR

#32920

Транзистори

BUK7908-40AIE TO263/5

Налично: yes/no
11,20 лв.

BUK9219-55A TO252 MOS-N-TrenchMOS Logic Level Vds=55V Id=55A Rds(on)=19mR

#32180

Транзистори

BUK9219-55A TO252

Налично: yes/no
8,50 лв.

BUK9226-75A TO252 MOS-N-TrenchMOS Logic level Vds=75V Id=45A Rds(on)=29mR ECU Replacement:HUF76629D3S

#33171

Транзистори

BUK9226-75A TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,11 лв.

BUK9327-55A TO252 MOS-N-TrenchMOS Logic level Vds=55V Id=32A Rds(on)=37mR ECU Replacement:HUF75419D

#33172

Транзистори

BUK9327-55A TO252

Налично: yes/no
5,20 лв.

BUK9535-55A TO220 MOS-N-TrenchMOS Logic Level Vds=55V Id=34A Rds(on)=32mR

#38294

Транзистори

BUK9535-55A TO220

С поръчка
8,00 лв.

BUK964R2-60E TO263 MOS-N-TrenchMOS Logic level Vdss=60V Id=100A Rds(on)=3.46mR 263W

#33274

Транзистори

BUK964R2-60E TO263

Налично: yes/no
9,80 лв.

BUL310TF TO220F SI-N 1000/500V Ic=5A Icm=10A 75W

#30312

Транзистори

BUL310TF TO220F

Налично: yes/no
2,60 лв.

BUL381 TO220 SI-N+D Vces=800V Vceo=400V Ic=5A Icm=8A

#37840

Транзистори

BUL381 TO220

Налично: yes/no
1,00 лв.

BUP314 TO3P IGBT N-Ch Vce=1200V Ic=52A Icp=104A 300W Same as:GT8Q101

#30808

Транзистори

BUP314 TO3P

Налично: yes/no
15,00 лв.

BUS12A TO3 SI-NPN 850/450V 8A 125W

#31463

Транзистори

BUS12A TO3

Налично: yes/no
5,30 лв.

BUT11A TO220 SI-N 1000/850V Ic=5A Icm=10A 100W

#26909

Транзистори

BUT11A TO220

Налично: yes/no
2,70 лв.

BUX86P TO126 SI-N 800/400V 0,5A 20W 20MHz

#26915

Транзистори

BUX86P TO126

Налично: yes/no
0,90 лв.

BUZ102S TO220 SIPMOS-N Vds=55V Id=52A Idp=208A Rds(on)=0.023R

#37245

Транзистори

BUZ102S TO220

С поръчка
3,45 лв.

BUZ102S TO263 SIPMOS-N Vds=55V Id=52A Idp=208A Rds(on)=0.023R

#33152

Транзистори

BUZ102S TO263

С поръчка
3,46 лв.

BUZ110 TO220 SIPMOS-N Vds=55V Id=80A Idp=320A Rds(on)=0.012R

#32024

Транзистори

BUZ110 TO220

Налично: yes/no
4,40 лв.

BUZ326 TO218AA SIPMOS-N Vds=400V Id=10.5A Rds(on)=0.5R 125W

#28605

Транзистори

BUZ326 TO218AA

Налично: yes/no
3,50 лв.

BUZ342 TO218AA SIPMOS-N Vds=60V Id=50A Idp=240A Rds(on)=0.01R

#32023

Транзистори

BUZ342 TO218AA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
6,00 лв.

BUZ50B TO220 MOS-N-SIPMOS Vds=1000V Ids=2A Rds(on)=8R

#26916

Транзистори

BUZ50B TO220

Налично: yes/no
4,00 лв.

BUZ60 TO220 MOS-N-SIPMOS Vds=400V Id=5.5A Rds=1R

#28301

Транзистори

BUZ60 TO220

Налично: yes/no
3,00 лв.

BUZ80A TO220 MOS-N-SIPMOS Vds= 800V Ids=3.1A Rds(on)=4R 100W

#28902

Транзистори

BUZ80A TO220

Налично: yes/no
5,50 лв.

CEP83A3 TO220 MOS-N-FET Vdss=30V Id=100A Idm=400A Rds(on)=5.3mR

#32076

Транзистори

CEP83A3 TO220

Налично: yes/no
6,00 лв.

CJP10N60 TO220 ALSO:2SK3686 MOS-N-FET Vdss=600V Id=10A Rds(on)=8mR

#32188

Транзистори

CJP10N60 TO220 ALSO:2SK3686

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,80 лв.

DG3C3020CL TO263 DG302 IGBT N-Ch Vces=330V Ic=45A Icp=250A 262W

#37731

Транзистори

DG3C3020CL TO263

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,30 лв.

DTA114ECA SOT23 MARKING:P13 SI-PNP+R 50V 100mA R1=R2=10K

#30572

Транзистори

DTA114ECA SOT23 MARKING:P13

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,20 лв.

DTA114ES TO92S SI-PNP+R 50V 100mA R1=R2=10K

#26919

Транзистори

DTA114ES TO92S

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTA123JS TO92S SI-PNP+R 50V 100mA R1=R2=2.2K

#29209

Транзистори

DTA123JS TO92S

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTA124ES TO92S SI-PNP+R 50V 100mA R1=R2=22K

#26920

Транзистори

DTA124ES TO92S

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,20 лв.

DTA143ES TO92S SI-PNP+R 50V 100mA R1=R2=4,7KR

#27178

Транзистори

DTA143ES TO92S

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTA144WS TO92S SI-PNP+R 50V 100mA R2=R2=47K

#27869

Транзистори

DTA144WS TO92S

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTB114EL SOT323 SI-PNP+R 50V 500mA R1=R2=10K

#29210

Транзистори

DTB114EL SOT323

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,20 лв.

DTB143ES TO92S SI-PNP+R 50V 500mA R1=4.7K R2-OPEN

#29211

Транзистори

DTB143ES TO92S

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTC102ES TO92S SI-NPN+R 50V 100mA R2=R2=10K Replacement:KRC102M

#26922

Транзистори

DTC102ES TO92S

Налично: yes/no
0,30 лв.

DTC114YS TO92S SI-NPN+R 50V 100mA R1=R2=10K

#27174

Транзистори

DTC114YS TO92S

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,20 лв.

DTC124ES SOT23 SI-NPN+R 50V 100mA R1=R2=22K

#32490

Транзистори

DTC124ES SOT23

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTC124ES TO92S SI-NPN+R 50V 100mA R1=R2=22K

#26921

Транзистори

DTC124ES TO92S

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTC143TS TO92S SI-NPN+R 50V 100mA R1=R2=4.7K

#26923

Транзистори

DTC143TS TO92S

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTC144EE SOT23 SI-NPN+R 50V 100mA R1=R2=47K Replacement:2SC3399

#30391

Транзистори

DTC144EE SOT23

Налично: yes/no
0,20 лв.

DTC144WS TO92S SI-NPN+R 50V 100mA R1=47K R2=22K

#30388

Транзистори

DTC144WS TO92S

Налично: yes/no
0,40 лв.

F6S703 TO263 F6S70HVX3 Plasma panel driving FET Y

#32413

Транзистори

F6S703 TO263

Налично: yes/no
10,80 лв.

FDA59N25 TO3P MOS-N PowerTrench Vdss=250V Id=59A Rds=49mR

#31949

Транзистори

FDA59N25 TO3P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,50 лв.

FDB3652 TO263 MOS-N PowerTrench Vdss=100V Id=61A Rds=16mR

#27761

Транзистори

FDB3652 TO263

Налично: yes/no
5,80 лв.

FDB44N25TM TO263 MOS-N PowerTrench Vdss=250V Id=44A Rds=69mR

#33245

Транзистори

FDB44N25TM TO263

Налично: yes/no
9,50 лв.

FDB8447L TO263 MOS-N-PowerTrench Vdss=40V Idss=50A Rds(on)=8.5mR

#32817

Транзистори

FDB8447L TO263

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

FDC642P SSOT6 MARKING:642 MOS-P PowerTrench Vdss=-20V Id=-4A Rds(on)=6.5mR

#31884

Транзистори

FDC642P SSOT6 MARKING:642

Налично: yes/no
3,00 лв.

FDC655BN SSOT6 MARKING:55B MOS-N PowerTrench Vdss=30V Id=6.3A Rds(on)=2.5mR

#33386

Транзистори

FDC655BN SSOT6 MARKING:55B

Налично: yes/no
2,20 лв.

FDD390N15A TO252 MOS-N Ch Vdss=150V Id=-26A Rds(on)=3.35mR

#40194

Транзистори

FDD390N15A TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,40 лв.

FDD4141 TO252 MOS-P PowerTrench Vdss=-40V Id=-50A Rds(on)=12.3mR

#32759

Транзистори

FDD4141 TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,08 лв.

FDD5614P TO252 MOS-P PowerTrench Vdss=-60V Id=-15A Rds(on)=100mR

#31594

Транзистори

FDD5614P TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,80 лв.

FDD5N50 TO252 MOS-N PowerTrench Vdss=500V Id=4A Rds(on)=1.4R

#33307

Транзистори

FDD5N50 TO252

Налично: yes/no
4,50 лв.

FDD6670AL TO252 MOS-N PowerTrench Vdss=30V Id=66A Rds(on)=8mR

#32818

Транзистори

FDD6670AL TO252

Налично: yes/no
2,00 лв.

FDD7030BL TO252 MOS-N PowerTrench Vdss=30V Id=-56A Rds(on)=9.5mR

#32832

Транзистори

FDD7030BL TO252

Налично: yes/no
3,50 лв.

FDD770N15 TO252 MOS-N PowerTrench Vdss=150V Id=18A Rds(on)=77mR Replasement:VSD140N15MS

#33097

Транзистори

FDD770N15 TO252

Налично: yes/no
4,40 лв.

FDD8445 TO252 MOS-N-FET Vdss=40V Idss=50A Rds(on)=6.7mR

#26973

Транзистори

FDD8445 TO252

Налично: yes/no
2,30 лв.

FDD8447L TO252 D^PAK MOS-N-FET Vdss=40V Idss=50A Rds(on)=8.5mR 44W

#32121

Транзистори

FDD8447L TO252

Налично: yes/no
2,60 лв.

FDD8778 TO252 MOS-P PowerTrench Vdss=-25V Id=-35A Rds(on)=14mR

#32761

Транзистори

FDD8778 TO252

Налично: yes/no
3,10 лв.

FDH3632 TO247 MOS-N PowerTrench Vdss=100V Id=80A Rds=9mR

#33041

Транзистори

FDH3632 TO247

Налично: yes/no
10,80 лв.

FDI3652 TO262AA MOS-N PowerTrench Vdss=100V Id=61A Rds=16mR

#29233

Транзистори

FDI3652 TO262AA

Налично: yes/no
8,00 лв.

FDL100N50F TO247 MOS-N Vdss=500V Id=-100A Rds(on)=43mR Pd=2500W

#38617

Транзистори

FDL100N50F TO247

Налично: yes/no
24,00 лв.

FDMS8025S PQFN8 MOS-N-PowerTrenchVds=30V Id=49A Idp=100A Rds=2.8mR

#31665

Транзистори

FDMS8025S PQFN8

С поръчка
12,10 лв.

FDP3652 TO220AB MOS-N PowerTrench Vdss=100V Id=61A Rds=16mR

#28619

Транзистори

FDP3652 TO220AB

Налично: yes/no
10,00 лв.

FDP6035L TO220 MOS-N-FET LogL Vdss=30V Id=58A Rds(on)=11mR

#29489

Транзистори

FDP6035L TO220

Налично: yes/no
4,00 лв.

FDPF15N65 TO220F MOS-N-FET Vdss=650V Id=15A Idm=60A Rds(on)=44mR

#31732

Транзистори

FDPF15N65 TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,50 лв.

FDS4410 SOIC8 MOS-N-FET LogicLevel Vdss=30V Id=10A Rds(on)=135mR

#29979

Транзистори

FDS4410 SOIC8

Налично: yes/no
2,20 лв.

FDS4559 SO8 MOS-N+P Vdss=60V Id=4.5/-3.5A Rds(on)=55/105mR

#32833

Транзистори

FDS4559 SO8

Налично: yes/no
2,70 лв.

FDS4897C SO8 Replasement: IRF7319 SO8

#29576

Транзистори

FDS4897C SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,00 лв.

FDS4935 SO8 MOS-P-FET DUAL Vdss=-30V Id=-7A Rds(on)=23mR 2.5W

#32122

Транзистори

FDS4935 SO8

Налично: yes/no
2,30 лв.

FDS4936A SO8 MOS-N-FET DUAL Vdss=30V Id=6.8A Rds(on)=53mR

#32677

Транзистори

FDS4936A SO8

Налично: yes/no
2,60 лв.

FDS6679AZ SO8 MOS-P-Ch PowerTrench Vdss=-30V Id=-13A Rds(on)=9mR

#31536

Транзистори

FDS6679AZ SO8

Налично: yes/no
2,40 лв.

FDS6690AS SO8 MOS-N-FET Logic Level PowerTrench Vdss=30V Id=10A 12mR

#32054

Транзистори

FDS6690AS SO8

Налично: yes/no
2,60 лв.

FDS6912A SO8 DUAL N-Ch Vdss=30V Id=6A Rds(on)=28/35mR

#31615

Транзистори

FDS6912A SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,59 лв.

FDS6984A SO8 DUAL N-ChVdss=30V Q1Id=8,5AQ2=5.5A Rds(on)=20/31mR

#31762

Транзистори

FDS6984A SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,23 лв.

FDS6984S SO8 DUALN-Ch Vdss=30V Q1Id=8,5AQ2=5.5A Rds(on)=19/40mR

#32123

Транзистори

FDS6984S SO8

Налично: yes/no
2,50 лв.

FDS8884 SO8 MOS-N-FET LogicLevel Vdss=30V Id=8.5A Rds(on)=23mR

#32834

Транзистори

FDS8884 SO8

Налично: yes/no
2,60 лв.

FDS8958A SO8 MOS-N+P Vdss=30V Id=7/-5A Rds(on)=28/52mR

#28801

Транзистори

FDS8958A SO8

Налично: yes/no
3,50 лв.

FDS8962C SO8 Replacement:FDS8958A SO8 used in power board 17IPS02-2

#32640

Транзистори

FDS8962C SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

FDS9933A SO8 DUAL P-Ch Vdss=-20V Vgs=+-12V Id=-5A/30A 55mR

#32029

Транзистори

FDS9933A SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,68 лв.

FDS9945 SOIC8 Replacement:AO4828 SOIC8

#32646

Транзистори

FDS9945 SOIC8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

FDT86106LZ SOT223 MOS-N-FET Vdss=100V Id=3.2A Rds(on)=108mR

#33057

Транзистори

FDT86106LZ SOT223

Налично: yes/no
3,00 лв.

FGA20S120M TO247 IGBT N-Ch+D Vces=1200V Ic=40A Icm=60A 348W

#33126

Транзистори

FGA20S120M TO247

Налично: yes/no
8,70 лв.

FGA25N120ANTD TO247 IGBT N-Ch+D Vces=1200V Ic=50A Icm=90A 312W

#30452

Транзистори

FGA25N120ANTD TO247

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
7,30 лв.

FGH30S130P TO247 IGBT N-Ch+D Vces=1300V Ic=30A Icp=90A Pc=250W

#33390

Транзистори

FGH30S130P TO247

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,50 лв.

FGH40N60SMD TO247 IGBT-N-Ch+D Vces=600V Ic=40A Icm=120A 349W

#30313

Транзистори

FGH40N60SMD TO247

Налично: yes/no
8,00 лв.

FGH60N60SMD TO247 IGBT N-Ch+D Vces=600V Ic25=120A Ic110=60A 600W

#31383

Транзистори

FGH60N60SMD TO247

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
12,00 лв.

FN1016 TO3PF SI-NPN-DARL+D 160V 8A 70W Replacement:2SD2438

#29409

Транзистори

FN1016 TO3PF

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,00 лв.

FP1016 TO3PF SI-PNP-DARL+D 160V 8A 70W Replacement:2SB1587

#28007

Транзистори

FP1016 TO3PF

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,00 лв.

FQA70N10 TO3P MOS-N-FET Vdss=100V Id=70A Idm=94A Rds(on)=0.23R

#33265

Транзистори

FQA70N10 TO3P

Налично: yes/no
6,70 лв.

FQD30N06L TO252 MOS-N-FET LOG.Vdss=60V Idss=15A Rds(on)=0.039mR

#31595

Транзистори

FQD30N06L TO252

Налично: yes/no
5,90 лв.

FQPF10N60C TO220F MOS-N-FET Vdss=600V Id=7.5A Rds(on)=1.2R

#32426

Транзистори

FQPF10N60C TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,00 лв.

FQPF10N80C TO220F MOS-N-FET Vdss=800V Id=9A Rds(on)=0.78R 40W

#32126

Транзистори

FQPF10N80C TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,20 лв.

FQPF11N60C TO220F MOS-N-ch Vdss=600V Id=10.8A Idp=33A Rds(on)=0.38R

#32449

Транзистори

FQPF11N60C TO220F

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,60 лв.

FQPF7N60C SSS7N60 TO220F MOS-N-FET Vdss=600V Id=4.3A Rds(on)=1R

#29952

Транзистори

FQPF7N60C SSS7N60 TO220F

Налично: yes/no
2,50 лв.

FQT4N20LTF SOT223 MOS-N-QFET Vdss=200V Id=0.85A Rds(on)=1.4R

#32835

Транзистори

FQT4N20LTF SOT223

Налично: yes/no
2,50 лв.

FTP16N06A TO220 MOS-N-FET Vdss=55V Id=65A 170W Same as:IRFZ48

#31850

Транзистори

FTP16N06A TO220 IRFZ48

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,00 лв.

FZT600 SOT223 SI-NPN-DARL 160/140V 2A 2W

#31888

Транзистори

FZT600 SOT223

Налично: yes/no
1,60 лв.

GT20D101 TO3PML IGBT N-Ch Vces=250V Ic=20A Icm=60A 180W

#28789

Транзистори

GT20D101 TO3PML

С поръчка
42,00 лв.

GT30F131 TO263 IGBT N-Ch Vces=360V Ic=30A Icp=200A

#32800

Транзистори

GT30F131 TO263

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
7,50 лв.

GT30G124 TO220F IGBT N-Ch Vces=400V Ic=30A Icp=200A Pc=25W

#32528

Транзистори

GT30G124 TO220F

Налично: yes/no
5,50 лв.

GT30J322A TO247 IGBT N-Ch+D Vces=600V Ic=30A Icp=100A Pc=75W

#32434

Транзистори

GT30J322A TO247

Налично: yes/no
10,80 лв.

GT40Q321 TO247 IGBT N+D Vces=1200V Ic=23/42A Icp=80A Pc=68/170W

#32482

Транзистори

GT40Q321 TO247

Налично: yes/no
7,00 лв.

GT45G124 TO220F IEGT N-Ch Vces=400V Ic=45A Icp=200A

#32819

Транзистори

GT45G124 TO220F

Налично: yes/no
6,50 лв.

GT60N321 TO3PML IGBT N-Ch+D Vces=1000V Ic=60A Icm=120A 170W

#32839

Транзистори

GT60N321 TO3PML

Налично: yes/no
14,00 лв.

H5N3011 TO3P MOS-N-FET Vdss=300V Id=88A 150W

#32941

Транзистори

H5N3011 TO3P

Налично: yes/no
9,50 лв.

HAT2215 SOP8 DUAL MOS-N-FET Vdss=80V Id=3.4A Rds(on)=88mR

#33330

Транзистори

HAT2215 SOP8

Налично: yes/no
4,10 лв.

HFP75N80C TO220 MOS-N-FET Vdss=80V Id=75A Rds(on)=0.014R 173W

#31851

Транзистори

HFP75N80C TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,40 лв.

HGTG10N120BND TO247 MARKING:G10N120BND IGBT N-Ch+D Vces=1200V Ic=35A Icm=80A 298W

#31563

Транзистори

HGTG10N120BND TO247 MARKING:G10N120BND

Налично: yes/no
17,40 лв.

HGTG20N120CND TO247 MARKING:20N120CND IGBT N-Ch+D Vces=1200V Ic=63A Icm=160A 390W

#28844

Транзистори

HGTG20N120CND TO247 MARKING:20N120CND

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
7,50 лв.

HUF75344G3 TO247 MARKING:75344G MOS-N-FET Vdss=55V Id=74A Rds(on)=0.008R

#31582

Транзистори

HUF75344G3 TO247 MARKING:75344G

Налично: yes/no
10,00 лв.

HUF75645S TO263 HUF75645S TO263 MARKING:75645S MOS-N-FET Vdss=100V Id=75A Rds(on)=0.014R

#33327

Транзистори

HUF75645S TO263 MARKING:75645S

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
7,00 лв.

HUFA75637S3S TO263 MARKING:75637S MOS-N-FET Vdss=110V Id=44A Rds(on)=0.03R UltraFET

#32182

Транзистори

HUFA75637S3S TO263 MARKING:75637S

Налично: yes/no
9,90 лв.

IHW20N120R2 TO247 MARKING:H20R1202 IGBT N-Ch+D Vces=1200V Ic=40A Icm=60A 330W

#31534

Транзистори

IHW20N120R2 TO247 MARKING:H20R1202

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,00 лв.

IKW30N60T TO247 MARKING:K30T60 IGBT N-Ch+D Vce=600V Ic=30A Icm=60A Vcesat=1.5V

#32590

Транзистори

IKW30N60T TO247 MARKING:K30T60

Налично: yes/no
10,80 лв.

IPA60R299CP TO220F 6R299P CoolMOS-P-FET Vds=650V Id=11A Idp=34A Qg.typ=22nC

#31956

Транзистори

IPA60R299CP TO220F 6R299P

Налично: yes/no
10,00 лв.

IPB06E60 TO263 MOS-N-FET Vdss=40V Idss=162A Rds(on)=0.004R

#37234

Транзистори

IPB06E60 TO263

Налично: yes/no
8,50 лв.

IPB80N06S2 TO263 MARKING:2N0607 OptiMOS-N-FET Vds=55V Id=80A Idp=320A Rds(on)=10mR

#33166

Транзистори

IPB80N06S2 TO263 MARKING:2N0607

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,70 лв.

IPP230N06L3G TO220 MARKING:230N06L OptiMOS-N-FET Vds=60V Id=30A Idp=120A Rds(on)=23mR

#33165

Транзистори

IPP230N06L3G TO220 MARKING:230N06L

Налично: yes/no
3,90 лв.

IPP80N06S2 TO220 MARKING:2N06L11 OptiMOS-N-FET Vds=55V Id=80A Idp=320A Rds(on)=10mR

#33177

Транзистори

IPP80N06S2 TO220 MARKING:2N06L11

Налично: yes/no
4,70 лв.

IRB06E60 TO263 MOS-N-FET Vdss=40V Idss=162A Rds(on)=0.004R

#31925

Транзистори

IRB06E60 TO263

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,40 лв.

IRCZ44 TO220/5 MOS-N-NEXFET Vdss=60V Id=50A Rds(on)=28mR 175*

#30433

Транзистори

IRCZ44 TO220/5

Налично: yes/no
8,50 лв.

IRF1010E TO220 MOS-N-FET Vdss=60V Id=84A Rds(on)=12mR

#30662

Транзистори

IRF1010E TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,46 лв.

IRF1010NS TO263 MOS-N-FET Vdss=55V Id=85A Rds(on)=11mR Replacement:FDB8447L

#29670

Транзистори

IRF1010NS TO263

Налично: yes/no
2,40 лв.

IRF1404 TO220 MOS-N-FET Vdss=40V Idss=162A Rds(on)=4mR

#30812

Транзистори

IRF1404 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,40 лв.

IRF1405 TO220 MOS-N-FET Vdss=55V Idss=169A Rds(on)=53mR

#30813

Транзистори

IRF1405 TO220

Налично: yes/no
4,00 лв.

IRF1407S TO220 MOS-N-FET Vdss=75V Id=100A Rds(on)=7.8mR

#31632

Транзистори

IRF1407S TO220

С поръчка
5,00 лв.

IRF2807 TO220 MOS-N-FET Vdss=75V Id=82A Rds(on)=13mR 150W

#29571

Транзистори

IRF2807 TO220

С поръчка
3,00 лв.

IRF3205 TO220 MOS-N-FET Vdss=55V Id=110A Rds(on)=8mR Replacement:141NF55;FTP08N06A

#28931

Транзистори

IRF3205 TO220

С поръчка
3,80 лв.

IRF3710 TO220 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=57A Rds(on)=25mR Replacement:HUF75639

#28932

Транзистори

IRF3710 TO220

С поръчка
2,80 лв.

IRF3713 TO220 MOS-N-FET Vdss=30V Idss=260A Rds(on)=3mR

#32263

Транзистори

IRF3713 TO220

Налично: yes/no
3,50 лв.

IRF3808 TO220 MOS-N-FET Vdss=75V Idss=140A Rds(on)=70mR

#31883

Транзистори

IRF3808 TO220

С поръчка
3,70 лв.

IRF4905PBF TO220AB MOS-P-FET Vdss=-55V Id=-74A Rds(on)=20mR

#26979

Транзистори

IRF4905PBF TO220AB

Налично: yes/no
3,30 лв.

IRF5210 TO220 MOS-P-FET Vdss=-100V Idss=-40A Rds(on)=60mR

#30814

Транзистори

IRF5210 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,00 лв.

IRF5210S TO252 MOS-P-FET Vdss=-100V Idss=-40A Rds(on)=60mR

#30965

Транзистори

IRF5210S TO252

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,30 лв.

IRF5305 TO220 MOS-P-FET Vdss=-55V Idss=-31A Rds(on)=60mR

#32983

Транзистори

IRF5305 TO220

Налично: yes/no
2,60 лв.

IRF530N TO220 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=14A Rds(on)=11mR Replacement:IRF540;RFP40N10

#30709

Транзистори

IRF530N TO220

Налично: yes/no
1,50 лв.

IRF540N TO220 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=23A Rds(on)=77mR Replacement:RFP40N10

#26925

Транзистори

IRF540N TO220

Налично: yes/no
1,50 лв.

IRF5851 TSOP6 MARKING:3D MOS-N+P Vdss=+-20V Idss=2.7A/-2.2Rds(on)=90/135mR

#33192

Транзистори

IRF5851 TSOP6 MARKING:3D

Налично: yes/no
3,50 лв.

IRF640N TO220 MOS-N-FET Vdss=200V Idss=16A Rds(on)=180mR

#27048

Транзистори

IRF640N TO220

С поръчка
2,30 лв.

IRF6775M MOS-N-FET Vdss=150V Idss=28A Rds(on)=47mR digital audio mosfet

#37941

Транзистори

IRF6775M

Налично: yes/no
9,80 лв.

IRF7220 SO8 MOS-P-ch Vdss=-14V Id=-11A Idm=-88A Rds(on)=12mR

#32602

Транзистори

IRF7220 SO8

Налично: yes/no
5,50 лв.

IRF730 TO220 MOS-N-FET Vdss=400V Idss-7.2A Rds(on)=1R

#28436

Транзистори

IRF730 TO220

С поръчка
2,50 лв.

IRF7309 SO8 MOS-N+P Vdss=+-30V Id=4A/-3A Rds(on)=50mR/100mR

#31008

Транзистори

IRF7309 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,20 лв.

IRF7314 SO8 DUAL P-ch Vdss=-20V Id=-5.3A Rds(on)=58mR Replacement:SPM8M3

#31786

Транзистори

IRF7314 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,89 лв.

IRF7319 SO8 MOS-N+P Vdss=+-30V Id=6.5A/-4.9A Rds(on)=29mR/58mR Replasement:SP8M3

#31023

Транзистори

IRF7319 SO8

Налично: yes/no
1,90 лв.

IRF7343 SO8 MOS-N+P Vdss=55V Id=4.7/3.4A Rds(on)=50/105mR

#31024

Транзистори

IRF7343 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,60 лв.

IRF7389 SO8 MOS-N+P Vdss=+-30V Id=7.3/-5.3A Rds(on)=25/58mR

#32187

Транзистори

IRF7389 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,73 лв.

IRF740 TO220 MOS-N-FET Vdss=400V Idss=10A Rds(on)=55mR

#26926

Транзистори

IRF740 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,50 лв.

IRF7416 SO8 MOS-P-FET Vdss=-30V Id=-10A Rds(on)=20mR 2.5W

#32128

Транзистори

IRF7416 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,04 лв.

IRF7468PBF SO8 MOS-N-FET Vdss=40V Id=9.4A Rds(on)=17mR

#32660

Транзистори

IRF7468PBF SO8

Налично: yes/no
5,50 лв.

IRF7807 SO8 Replacement:FDS4410A

#31515

Транзистори

IRF7807 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,29 лв.

IRF7832ZPBF SO8 MOS-N-FET Vdss=30V Id=20A Rds(on)=4mR

#32648

Транзистори

IRF7832ZPBF SO8

Налично: yes/no
5,00 лв.

IRF830 TO220 MOS-N-FET Vdss-500V Idss=4.5 A Rds(on)=1.35R Replacement:FTP05N50

#29862

Транзистори

IRF830 TO220

Налично: yes/no
1,30 лв.

IRF840 TO220 MOS-N-FET Vdss=500V Idss=8A Rds(on)=85mR

#27490

Транзистори

IRF840 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,50 лв.

IRF9530 TO220 MOS-P-FET Vdss=-100V Idss=-12A Rds(on)=30mR

#30710

Транзистори

IRF9530 TO220

С поръчка
3,00 лв.

IRF9540 TO220 MOS-P-FET Vdss=-100V Idss=-23A Rds(on)=117mR

#27853

Транзистори

IRF9540 TO220

С поръчка
3,00 лв.

IRF9620 TO220 MOS-P-FET Vdss=-200V Idss=-3.5A Rds(on)=1.5R

#29869

Транзистори

IRF9620 TO220

С поръчка
1,80 лв.

IRF9630 TO220 MOS-P-FET Vdss=-200V Idss=-6.5A Rds(on)=800mR

#30066

Транзистори

IRF9630 TO220

Налично: yes/no
1,00 лв.

IRF9640 TO220 MOS-P-FET Vdss=-200V Idss=-11A Rds(on)=500mR

#28908

Транзистори

IRF9640 TO220

Налично: yes/no
3,30 лв.

IRF9952 SO8 Replacement:IRF7319;SP8M3

#28595

Транзистори

IRF9952 SO8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,00 лв.

IRF9Z34N TO220 MOS-P-FET Vdss=-55V Idss=-19A Rds(on)=100mR

#28126

Транзистори

IRF9Z34N TO220

Налично: yes/no
3,40 лв.

IRFB31N20D TO220 MOS-N-FET Vdss=200V Idss=31A Rds(on)=82mR

#33216

Транзистори

IRFB31N20D TO220

Налично: yes/no
5,50 лв.

IRFB3607 TO220 MOS-N-FET Vdss=80V Idss=75A Rds(on)=9mR

#32522

Транзистори

IRFB3607 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,00 лв.

IRFB4710PBF TO220 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=75A Rds(on)=14mR

#30959

Транзистори

IRFB4710PBF TO220

С поръчка
4,00 лв.

IRFB59N10D TO220 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=59A Rds(on)=25mR

#30960

Транзистори

IRFB59N10D TO220

Налично: yes/no
6,00 лв.

IRFBC30 TO220 MOS-N-FET Vdss=600V Idss=3.6A Rds(on)=2.2R

#27299

Транзистори

IRFBC30 TO220

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,50 лв.

IRFBC40 TO220 MOS-N-FET Vdss=600V Idss=6.2A Rds(on)=1.2R

#29976

Транзистори

IRFBC40 TO220

Налично: yes/no
3,00 лв.

IRFBC50 TO220 MOS-N-FET Vdss=600V Id=11A Rds(on)=600mR

#29556

Транзистори

IRFBC50 TO220

С поръчка
3,20 лв.

IRFD110 HEXDIP MOS-N-FET Vdss=100V Idss=1 Rds(on)=600mR

#31407

Транзистори

IRFD110 HEXDIP

С поръчка
1,30 лв.

IRFD123 HEXDIP MOS-N-FET Vdss=80V Idss=1.1A Rds(on)=600mR

#31987

Транзистори

IRFD123 HEXDIP

Налично: yes/no
6,50 лв.

IRFD220 HEXDIP MOS-N-FET Vdss=200V Idss=800mA Rds(on)=600mR

#27573

Транзистори

IRFD220 HEXDIP

Налично: yes/no
1,20 лв.

IRFI640G TO220F MOS-N-FET Vdss=200V Idss=18A Rds(on)=180mR

#30711

Транзистори

IRFI640G TO220F

С поръчка
2,00 лв.

IRFI830G TO220F MOS-N-FET Vdss=500V Idss=4.5A Rds(on)=1.5R

#30712

Транзистори

IRFI830G TO220F

Налично: yes/no
2,00 лв.

IRFL014PBF SOT223 MARKING:FA MOS-N-FET Vdss=60V Idss=2.7A Rds(on)=20mR

#33174

Транзистори

IRFL014PBF SOT223 MARKING:FA

Налично: yes/no
3,00 лв.

IRFL110PBF SOT223 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=1.5A Rds(on)=540mR

#30714

Транзистори

IRFL110PBF SOT223

Налично: yes/no
4,00 лв.

IRFL4105 SOT223 MOS-N-FET Vdss=50V Idss=3.7A Rds(on)=45mR

#27286

Транзистори

IRFL4105 SOT223

Налично: yes/no
4,30 лв.

IRFLS11N50A TO262 Replacement:STB13NK50ZT4

#32002

Транзистори

IRFLS11N50A TO262

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

IRFP054N TO247 MOS-N-FET Vdss=60V Idss=70A Rds(on)=14mR There are replacement:IRFP064;H80NF5508

#27270

Транзистори

IRFP054N TO247

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,00 лв.

IRFP064N TO247 MOS-N-FET Vdss=60V Idss=70A Rds(on)=9mR Replacement:H80NF55-08;2SK2500

#30454

Транзистори

IRFP064N TO247

Налично: yes/no
5,30 лв.

IRFP150N TO247 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=42A Rds(on)=35mR

#28866

Транзистори

IRFP150N TO247

Налично: yes/no
3,50 лв.

IRFP250N TO247 MOS-N-FET Vdss=200V Idss=30A Rds(on)=75mR

#28751

Транзистори

IRFP250N TO247

Налично: yes/no
6,00 лв.

IRFP260N TO247 MOS-N-FET Vdss=200V Idss=50A Rds(on)=40mR Replacememt:JCS50N20WT

#31212

Транзистори

IRFP260N TO247

Налично: yes/no
7,00 лв.

IRFP2907PBF TO247 MOS-N-FET Vdss=75V Idss=209A Rds(on)=4.5mR

#31064

Транзистори

IRFP2907PBF TO247

С поръчка
19,00 лв.

IRFP3710 TO247 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=57A Rds(on)=25mR

#30715

Транзистори

IRFP3710 TO247

Налично: yes/no
6,00 лв.

IRFP460 TO247 MOS-N-FET Vdss=500V Idss=20A Rds(on)=27mR

#28050

Транзистори

IRFP460 TO247

Налично: yes/no
7,30 лв.

IRFP4668 TO247 MOS-N-FET Vdss=200V Idss=130A Rds(on)=8mR

#32376

Транзистори

IRFP4668 TO247

С поръчка
22,00 лв.

IRFP90N20D TO247 MOS-N-FET Vdss=200V Idss=94A Rds(on)=23mR 580W

#29583

Транзистори

IRFP90N20D TO247

Налично: yes/no
9,50 лв.

IRFP9240 TO247 MOS-P-FET Vdss=-200V Idss=-12A Rds(on)=500mR

#27967

Транзистори

IRFP9240 TO247

Налично: yes/no
4,80 лв.

IRFPC50 TO247 MOS-N-FET Vdss=600V Idss=11A Rds(on)=600mR

#28078

Транзистори

IRFPC50 TO247

С поръчка
4,70 лв.

IRFPS40N50L TO247 MOS-N-FET Vdss=500V Idss=46A Rds(on)=0.087R

#31989

Транзистори

IRFPS40N50L TO247

С поръчка
15,00 лв.

IRFR010 TO252 MOS-N-FET Vdss=50V Idss=8,2A Rds(on)=0.20R

#29653

Транзистори

IRFR010 TO252

С поръчка
1,90 лв.

IRFR1205 TO252 MOS-N-FET Vdss=55V Idss=44A Rds(on)=0.027R

#31065

Транзистори

IRFR1205 TO252

С поръчка
2,00 лв.

IRFR120N TO252 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=9.4A Rds(on)=210mR

#31844

Транзистори

IRFR120N TO252

С поръчка
2,00 лв.

IRFR5305 TO252 SMD MOS-P-FET Vdss=-55 Id=-31A Rds(on)=0.065R

#31753

Транзистори

IRFR5305 TO252

С поръчка
2,70 лв.

IRFR9020 TO252 MOS-P-FET Vdss=-50V Idss=-9.9A Rds(on)=280mR

#30324

Транзистори

IRFR9020 TO252

Налично: yes/no
1,90 лв.

IRFR9024N TO252 MOS-P-FET Vdss=-55V Idss=-11A Rds(on)=175mR

#32036

Транзистори

IRFR9024N TO252

Налично: yes/no
2,00 лв.

IRFS9630 TO220F MOS-P-FET Vdss=-200V Idss=-4.4A Rds(on)=800mR Replacement:2SJ410

#28104

Транзистори

IRFS9630 TO220F

Налично: yes/no
2,50 лв.

IRFU120NPBF TO251 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=9.4A Rds(on)=210mR Replacement:MTD3055

#30815

Транзистори

IRFU120NPBF TO251 MTD3055

Налично: yes/no
4,80 лв.

IRFU3412 TO251 MOS-N-FET Vdss=100V Idss=48A Rds(on)=0.025R

#31798

Транзистори

IRFU3412 TO251

С поръчка
2,50 лв.

IRFU9024N TO251 MOS-P-FET Vdss=-55V Idss=-11A Rds(on)=175mR

#30326

Транзистори

IRFU9024N TO251

Налично: yes/no
2,60 лв.

IRFUC20 TO251 MOS-N-FET Vdss=600V Idss=2A Rds(on)=4.4R

#38555

Транзистори

IRFUC20 TO251

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,50 лв.

IRFZ44NPBF TO220 MOS-N-FET Vdss=60V Idss=48A Rds(on)=23mR

#26927

Транзистори

IRFZ44NPBF TO220

С поръчка
2,40 лв.

IRFZ48NPBF TO220 MOS-N-FET Vdss=55V Idss=64A 130W Rds(on)=12mR

#29733

Транзистори

IRFZ48NPBF TO220

Налично: yes/no
2,40 лв.

IRG4PF50WPBF TO247 MARKING:G4PF50W IGBT N-Ch Vces=900V Ic=51A Icm=204A Vce(on)=2.25V

#29647

Транзистори

IRG4PF50WPBF TO247 MARKING:G4PF50W

Налично: yes/no
10,30 лв.

IRGB6B60KD TO220 IGBT N-Ch+D Vces=600V Ic=13A Icm=26A Vce(on)=1.8V

#38866

Транзистори

IRGB6B60KD TO220

Налично: yes/no
5,00 лв.