• Електронни елементи - интегрални схеми, транзистори, диоди, ТХО, кондензатори, поцветки и лампи за LCD Телевизори и Монитори

Пасивни елементи - Резистори/Resistors

1/4W 0R12 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 0R12 20бр

#31544

Резистори/Resistors

1/4W 0R12 5% - 20 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,19 лв.

1/4W 0R15 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 0R15 20бр

#31543

Резистори/Resistors

1/4W 0R15 5% - 20 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,50 лв.

1/4W 10R 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 10R 20бр

#27194

Резистори/Resistors

1/4W 10R 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 15R 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 15R 20бр

#27028

Резистори/Resistors

1/4W 15R 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 1K2 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 1KR 20бр

#33086

Резистори/Resistors

1/4W 1K2 5% - 20 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

1/4W 1KR 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 1KR 20бр

#27187

Резистори/Resistors

1/4W 1KR 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

1/4W 1R 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 1.0R 20бр

#27190

Резистори/Resistors

1/4W 1R 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 22R 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 22R 20бр

#27233

Резистори/Resistors

1/4W 22R 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 3R3 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 3R3 20бр

#27207

Резистори/Resistors

1/4W 3R3 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 47R 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 47R 20бр

#27292

Резистори/Resistors

1/4W 47R 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 4R3 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 4R3 20бр

#27901

Резистори/Resistors

1/4W 4R3 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 5R1 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 5R1 20бр

#27058

Резистори/Resistors

1/4W 5R1 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 82R 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 82r 20бр

#27069

Резистори/Resistors

1/4W 82R 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

1/4W 8R2 5% - 20 PCS. resistor carbon film (2.5x6.8) 5% 300ppm 8R2 20бр

#27193

Резистори/Resistors

1/4W 8R2 5% - 20 PCS.

Налично: yes/no
0,50 лв.

10W 0R1 resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 0.10R

#27921

Резистори/Resistors

10W 0R1

С поръчка
0,40 лв.

10W 0R22 resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 0.22R

#27913

Резистори/Resistors

10W 0R22

С поръчка
0,43 лв.

10W 0R33 resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 0.33R

#27917

Резистори/Resistors

10W 0R33

С поръчка
0,40 лв.

10W 0R47 resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 0.47R

#27918

Резистори/Resistors

10W 0R47

Налично: yes/no
0,40 лв.

10W 0R56 resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 0.56R

#27919

Резистори/Resistors

10W 0R56

Налично: yes/no
0,40 лв.

10W 0R68 resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 0.68R

#27923

Резистори/Resistors

10W 0R68

Налично: yes/no
0,40 лв.

10W 0R82 resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 0.82R

#27920

Резистори/Resistors

10W 0R82

Налично: yes/no
0,40 лв.

10W 100R resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 100R

#32418

Резистори/Resistors

10W 100R

С поръчка
0,61 лв.

10W 33R resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 33R

#32417

Резистори/Resistors

10W 33R

С поръчка
0,59 лв.

10W 47R resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 47R

#32416

Резистори/Resistors

10W 47R

С поръчка
0,61 лв.

10W 56R resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 56R

#27922

Резистори/Resistors

10W 56R

С поръчка
0,40 лв.

10W 68R resistor cement wire wound 10W(10x49) 5% 68R

#27154

Резистори/Resistors

10W 68R

С поръчка
0,40 лв.

1W 0R15 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 0.15R 10бр

#32380

Резистори/Resistors

1W 0R15 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

1W 0R22 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 0.22R 10бр

#30257

Резистори/Resistors

1W 0R22 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

1W 0R33 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 0.33R 10бр

#32385

Резистори/Resistors

1W 0R33 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

1W 0R39 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 0.39R 10бр

#32390

Резистори/Resistors

1W 0R39 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,01 лв.

1W 0R47 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 0.47R 10бр

#32383

Резистори/Resistors

1W 0R47 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,00 лв.

1W 0R56 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 0.56R 10бр

#32382

Резистори/Resistors

1W 0R56 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,75 лв.

1W 0R82 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 0.82R 10бр

#32386

Резистори/Resistors

1W 0R82 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,01 лв.

1W 1.5R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 1.5R 10бр

#32381

Резистори/Resistors

1W 1.5R 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,75 лв.

1W 100KR 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 100KR 10бр

#31780

Резистори/Resistors

1W 100KR 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,80 лв.

1W 100R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 100R 10бр

#27293

Резистори/Resistors

1W 100R 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,14 лв.

1W 10R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 10R 10бр

#32379

Резистори/Resistors

1W 10R 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,75 лв.

1W 15R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 5% 350ppm 15R 10бр

#32388

Резистори/Resistors

1W 15R 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,00 лв.

1W 3K01 1% - 10 PCS. resistor metal oxide 1W(4x10) 1% 3K01 10бр

#32387

Резистори/Resistors

1W 3K01 1% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,14 лв.

2W 0R22 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 0.22R 10бр

#33034

Резистори/Resistors

2W 0R22 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,32 лв.

2W 0R27 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(4x10) 5% 350ppm 0.27R 10бр

#31541

Резистори/Resistors

2W 0R27 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 0R33 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 0.33R 10бр

#30258

Резистори/Resistors

2W 0R33 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,00 лв.

2W 0R47 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 0.47R 10бр

#27232

Резистори/Resistors

2W 0R47 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
2,00 лв.

2W 0R51 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 0.51R 10бр

#32392

Резистори/Resistors

2W 0R51 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,10 лв.

2W 0R68 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 0.68R 10бр

#32389

Резистори/Resistors

2W 0R68 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 0R75 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 0.75R 10бр

#27900

Резистори/Resistors

2W 0R75 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,14 лв.

2W 100R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide2W(5x12) 5% 350ppm 100R 10 бр.

#33087

Резистори/Resistors

2W 100R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 10KR 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm10KR 10 бр.

#32384

Резистори/Resistors

2W 10KR 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,64 лв.

2W 10R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 10R 10 бр.

#27059

Резистори/Resistors

2W 10R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 120R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide2W(5x12) 5% 350ppm 120R 10 бр.

#29692

Резистори/Resistors

2W 120R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
0,80 лв.

2W 12R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 12R 10 бр.

#27905

Резистори/Resistors

2W 12R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 150R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12)5% 350ppm 150R 10 бр.

#28765

Резистори/Resistors

2W 150R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 15R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 15R 10 бр.

#27906

Резистори/Resistors

2W 15R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 180R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12)5% 350ppm 180R 10 бр.

#29693

Резистори/Resistors

2W 180R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 18R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 18R 10 бр.

#29690

Резистори/Resistors

2W 18R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 1R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 1R 10 бр.

#27189

Резистори/Resistors

2W 1R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
0,80 лв.

2W 1R1 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 1R1 10 бр.

#29685

Резистори/Resistors

2W 1R1 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 1R2 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 1R2 10 бр.

#27191

Резистори/Resistors

2W 1R2 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 1R3 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 1R3 10 бр.

#29686

Резистори/Resistors

2W 1R3 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 1R5 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 1R5 10 бр.

#27195

Резистори/Resistors

2W 1R5 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 1R8 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 1R8 10 бр.

#27234

Резистори/Resistors

2W 1R8 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 220R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 220R 10бр.

#27202

Резистори/Resistors

2W 220R 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,00 лв.

2W 22R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 22R 10 бр.

#28631

Резистори/Resistors

2W 22R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 240R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide2W(5x12) 5% 350ppm 240R 10 бр.

#33088

Резистори/Resistors

2W 240R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
0,60 лв.

2W 270R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide2W(5x12) 5% 350ppm 270R 10 бр.

#27185

Резистори/Resistors

2W 270R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
0,80 лв.

2W 27R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 27R 10 бр.

#27907

Резистори/Resistors

2W 27R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 2R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 2R 10 бр.

#27903

Резистори/Resistors

2W 2R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
2,50 лв.

2W 2R2 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 2R2 10 бр.

#27197

Резистори/Resistors

2W 2R2 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
2,00 лв.

2W 2R4 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 2R4 10 бр.

#29687

Резистори/Resistors

2W 2R4 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,80 лв.

2W 2R7 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 2R7 10 бр.

#27198

Резистори/Resistors

2W 2R7 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,80 лв.

2W 330R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12)5% 350ppm 330R 10 бр.

#27186

Резистори/Resistors

2W 330R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 33R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 33R 10 бр.

#27203

Резистори/Resistors

2W 33R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 36R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 36R 10 бр.

#29691

Резистори/Resistors

2W 36R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 39R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 39R 10 бр.

#27204

Резистори/Resistors

2W 39R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 3R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 3R 10 бр.

#29688

Резистори/Resistors

2W 3R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 3R3 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 3R3 10 бр.

#27080

Резистори/Resistors

2W 3R3 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,14 лв.

2W 3R6 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 3R6 10 бр.

#29689

Резистори/Resistors

2W 3R6 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 3R9 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 3R9 10 бр.

#27200

Резистори/Resistors

2W 3R9 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 470R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12)5% 350ppm 470R 10 бр.

#28768

Резистори/Resistors

2W 470R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
0,80 лв.

2W 47R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 47R 10 бр.

#27908

Резистори/Resistors

2W 47R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,80 лв.

2W 4R7 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 4R7 10 бр.

#27145

Резистори/Resistors

2W 4R7 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 56R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 56R 10 бр.

#27909

Резистори/Resistors

2W 56R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 5R6 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 5R6 10 бр.

#27155

Резистори/Resistors

2W 5R6 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 68R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 68R 10 бр.

#27910

Резистори/Resistors

2W 68R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 6R8 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 6R8 10 бр.

#27236

Резистори/Resistors

2W 6R8 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

2W 820R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12)5% 350ppm 820R 10 бр.

#33346

Резистори/Resistors

2W 820R 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
0,80 лв.

2W 82R 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 82R 10 бр.

#27911

Резистори/Resistors

2W 82R 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,14 лв.

2W 8R2 5% - 10 PCS. resistor metal oxide 2W(5x12) 5% 350ppm 8R2 10 бр.

#27237

Резистори/Resistors

2W 8R2 5% - 10 PCS.

Налично: yes/no
1,00 лв.

3W 2R 5% - 10 PCS. resistor/резистор жичен 3W(5.5x16) 2R 5% 10 бр.

#40095

Резистори/Resistors

3W 2R 5% - 10 PCS.

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,00 лв.

4W 0R39 RES 0R39 4W

#28763

Резистори/Resistors

4W 0R39

Налично: yes/no
0,40 лв.

5W 0R10 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.10R

#32046

Резистори/Resistors

5W 0R10

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,18 лв.

5W 0R22 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.22R

#28361

Резистори/Resistors

5W 0R22

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 0R27 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.22R

#37666

Резистори/Resistors

5W 0R27

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 0R47 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.47R

#30908

Резистори/Resistors

5W 0R47

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,18 лв.

5W 0R56 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.56R

#27188

Резистори/Resistors

5W 0R56

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,15 лв.

5W 0R68 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.68R

#27912

Резистори/Resistors

5W 0R68

Налично: yes/no
0,18 лв.

5W 0R82 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.82R

#27914

Резистори/Resistors

5W 0R82

Налично: yes/no
0,21 лв.

5W 10R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.22R

#37667

Резистори/Resistors

5W 10R

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 15R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 0.15R

#27916

Резистори/Resistors

5W 15R

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,37 лв.

5W 1R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 1R

#27099

Резистори/Resistors

5W 1R

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,19 лв.

5W 1R2 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 1R2

#27192

Резистори/Resistors

5W 1R2

Налично: yes/no
0,20 лв.

5W 1R5 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 1R5

#27027

Резистори/Resistors

5W 1R5

Налично: yes/no
0,16 лв.

5W 1R8 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 1R8

#27196

Резистори/Resistors

5W 1R8

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,18 лв.

5W 22R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 22R

#28630

Резистори/Resistors

5W 22R

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,31 лв.

5W 27R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 27R

#27902

Резистори/Resistors

5W 27R

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

5W 2R2 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 2R2

#27201

Резистори/Resistors

5W 2R2

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 2R7 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 2.7R

#27235

Резистори/Resistors

5W 2R7

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 33R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 33R

#27199

Резистори/Resistors

5W 33R

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,30 лв.

5W 3R3 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 3.3R

#32047

Резистори/Resistors

5W 3R3

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,18 лв.

5W 3R9 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 3.9R

#31149

Резистори/Resistors

5W 3R9

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,18 лв.

5W 470R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 470R

#28360

Резистори/Resistors

5W 470R

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,26 лв.

5W 47R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 47R

#27098

Резистори/Resistors

5W 47R

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 4R7 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 4.7R

#30335

Резистори/Resistors

5W 4R7

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,25 лв.

5W 56R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 56R

#27205

Резистори/Resistors

5W 56R

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 5R6 resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 5R6

#30334

Резистори/Resistors

5W 5R6

Налично: yes/no
0,25 лв.

5W 82R resistor cement wire wound 5W(10x22) 5% 82R

#27206

Резистори/Resistors

5W 82R

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,26 лв.

6W 6R8 10% резистор

#32391

Резистори/Resistors

6W 6R8 10%

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,26 лв.

CR CSB375P CERAMIC RESONATOR 375KHz

#27123

Резистори/Resistors

CR CSB375P

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,59 лв.

QR 12.800000 HC49U 12.800 MHz Quarz Rezonator Crystall

#31639

Резистори/Resistors

QR 12.800000 HC49U

Налично: yes/no
0,56 лв.

QR 12.890000 HC49U 12.890 MHz Quarz Rezonator Crystall

#30906

Резистори/Resistors

QR 12.890000 HC49U

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,60 лв.

QR 14.31818 HC49S SMD 14.31818 MHz Quarz Rezonator Crystall

#31391

Резистори/Resistors

QR 14.31818 HC49S SMD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,20 лв.

QR 16.000000 HC49SM 16.000 MHz HC49SM 20ppm 20pF -20+70°C

#31898

Резистори/Resistors

QR 16.000000 HC49SM

Налично: yes/no
0,65 лв.

R0402 100KR 1% SMD резистор 100KR case:0402

#39461

Резистори/Resistors

R0402 100KR 1% SMD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,05 лв.

R0402 220KR 1% SMD резистор 220KR case:0402

#39462

Резистори/Resistors

R0402 220KR 1% SMD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,06 лв.

R0402 330KR 5% SMD резистор 330KR case:0402

#38051

Резистори/Resistors

R0402 330KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R0402 360KR 5% SMD резистор 360KR case:0402

#38052

Резистори/Resistors

R0402 360KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,06 лв.

R0402 390KR 5% SMD резистор 390KR case:0402

#38050

Резистори/Resistors

R0402 390KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,06 лв.

R0402 8K2 5% SMD резистор 8K2 case:0402

#38053

Резистори/Resistors

R0402 8K2 5% SMD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,06 лв.

R0603 1R 5% SMD резистор 1R case:0603

#38260

Резистори/Resistors

R0603 1R 5%

Налично: yes/no
0,02 лв.

R0805 330KR 5% SMD резистор 330KR case:0805

#33267

Резистори/Resistors

R0805 330KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R0805 390KR 5% SMD резистор 390KR case:0805

#33268

Резистори/Resistors

R0805 390KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R0805 470KR 5% SMD резистор 470KR case:0805

#33269

Резистори/Resistors

R0805 470KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R1206 100R 1% SMD резистор 100R 1/4W толеранс 1% case:1206

#40059

Резистори/Resistors

R1206 100R 1% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 10R 1% SMD резистор 10R 1/4W толеранс 1% case:1206

#32635

Резистори/Resistors

R1206 10R 1% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 150K 5% SMD резистор 150K case:1206

#32911

Резистори/Resistors

R1206 150K 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R1206 150R 5% SMD резистор 150R case:1206

#32638

Резистори/Resistors

R1206 150R 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R1206 15R 5% SMD резистор 15R case:1206

#32636

Резистори/Resistors

R1206 15R 5% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 1KR 5% SMD резистор 1KR case:1206

#32912

Резистори/Resistors

R1206 1KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 1R 1% SMD резистор 1R case:1206

#32637

Резистори/Resistors

R1206 1R 1% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 22R 1% SMD резистор 22R 1/4W толеранс 1% case:1206

#40057

Резистори/Resistors

R1206 22R 1% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 270KR 5% SMD резистор 270KR case:1206

#32639

Резистори/Resistors

R1206 270KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R1206 2K2 5% SMD резистор 2K2 case:1206

#33377

Резистори/Resistors

R1206 2K2 5% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 2K0 5% SMD резистор 2KR case:1206

#38113

Резистори/Resistors

R1206 2KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.

R1206 47R 1% SMD резистор 47R 1/4W толеранс 1% case:1206

#40058

Резистори/Resistors

R1206 47R 1% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 4R7 1% SMD резистор 4R7 case:1206

#33398

Резистори/Resistors

R1206 4R7 1% SMD

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,10 лв.

R1206 4R7 5% SMD резистор 4R7 case:1206

#31887

Резистори/Resistors

R1206 4R7 5% SMD

Налично: yes/no
0,10 лв.

R1206 680KR 5% SMD резистор 680KR case:1206

#32647

Резистори/Resistors

R1206 680KR 5% SMD

Налично: yes/no
0,05 лв.