• Електронни елементи - интегрални схеми, транзистори, диоди, ТХО, кондензатори, поцветки и лампи за LCD Телевизори и Монитори

Пасивни елементи - Варистори

VARISTOR TVR10681 варистор

#31611

Варистори

VARISTOR TVR10681

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,00 лв.

VARISTOR VCR07D431K варистор 7mm 275V-350V

#32398

Варистори

VARISTOR VCR07D431K

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,18 лв.

VARISTOR VCR10D271K варистор 10mm 175V-225V

#31507

Варистори

VARISTOR VCR10D271K

Налично: yes/no
0,21 лв.

VARISTOR VCR10D471K варистор 10mm 275V-350V

#31508

Варистори

VARISTOR VCR10D471K

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,22 лв.

VARISTOR VCR14D431K варистор 14mm 275V-350V

#31509

Варистори

VARISTOR VCR14D431K

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,44 лв.

VARISTOR VCR14D471K варистор 14mm 300V-385V

#32396

Варистори

VARISTOR VCR14D471K

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,50 лв.

VARISTOR VCR20D431K варистор 20mm 275V-350V

#32397

Варистори

VARISTOR VCR20D431K

Налично: yes/no
1,02 лв.

VARISTOR VCR20D751K варистор 20mm 460V-615V

#31766

Варистори

VARISTOR VCR20D751K

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,69 лв.