Сигнал генератор 12V от изход на говорител

#3425
Налично: yes

30,00 лв.
Количество:

AMPIRE 55000 REMOTE GENERATOR

Описание


Описание:
1. Свържете червения кабел към постоянно + 12V захранване (K30)
2. Свържете черния проводник към маса (GND / K31)
3. синия проводник трябва да бъде свързан към усилвателите или сигнални процесори, които се контролират от 55,000.
изход + 12V изход при 1А, с една до три секунди закъснение
4. сив проводник може да бъде свързан с всяка жица от главното устройство, което измерва по-горе + 5V, когато уредът е включен
и под + 3V, когато устройството се изключи. Това включва захранване на антена, усилвател отдалечени изходи или изхода на високоговорителите.
5. Зеленият светодиод светва , което показва, че дистанционния изход се задейства.