Контакти

Данни за контакт


Гр. София, Х. Димитър, бул. Макгахан бл. 69

(359) 02/947 97 45

(359) 02/947 97 47

(359) 0885 117 014


TV Сервиз - контакти:

(359) 088 856 00 33


Магазин и монтажен център за автомобилно забавление

гр.София, ж.к.Хаджи Димитър ул.Бдин 1

Монтажен център:

(359) 0888 56 00 11


katzarski99@abv.bg


Работно време:
Понеделник - Петък: 09:30 - 18:30
Събота: 09:30 - 15:00